THÔNG TIN GIỎ HÀNG Xem giỏ hàng

Giỏ hàng:   sản phẩm

 

Ban si Trang Suc Inox, bán sỉ inox
Cung cấp sỉ trang sức inox
Nghiem Phat
Giao sỉ trang sức xi mạ gia rẻ 100%
http://trangsucinox.net
Cung cấp sỉ kpop
Bỏ sỉ trang sức inox
BẢNG BÁO GIÁ
Download

Đăng ký nhận báo giá qua email

QUẢNG CÁO

BẢNG GIÁ TRANG SỨC INOX - BỒ CÂU KIỂNG

Ngày cập nhật: 29/05/2020
STT Tên sản phẩm Hình sản phẩm GIÁ SỈ GIÁ LẺ MUA
Xưởng Sản Xuất Nghiêm Phát
1 Mặt đá 8 bị phật bộn mạng ( đá mắt mèo ) 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
2 Đại Thế Chí Bồ Tát Ä‘á»™ mệnh Tuổi Ngọ. 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
3 Phật HÆ° Không Tạng Bồ Tát Ä‘á»™ mệnh Tuổi Sá»­u 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
4 Phật A Di Đà Ä‘á»™ mệnh Tuổi Tuất - Hợi. 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
5 Bất Động Minh VÆ°Æ¡ng Ä‘á»™ mệnh Tuổi Dậu. 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
6 Phổ Hiền Bồ Tát Ä‘á»™ mệnh Tuổi Thìn - Tỵ. 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
7 Văn Thù Bồ Tát Ä‘á»™ mệnh Tuổi Mão. 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
8 Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Ä‘á»™ mệnh Tuổi Tý 75,000 VNĐ 160,000 VNĐ
9 Nhẫn kinh tây tạng ( 8 vị phật ) 0 VNĐ 0 VNĐ
10 Móc khoá xe 0 VNĐ 0 VNĐ
11 Khắc chân dung 0 VNĐ 0 VNĐ
12 Thẻ bài cho trẻ em 0 VNĐ 0 VNĐ
13 Móc khoá xe 0 VNĐ 0 VNĐ
14 Móc khoá và Mặt dây 0 VNĐ 0 VNĐ
15 Khắc zipo vàng 0 VNĐ 0 VNĐ
16 Khắc zipo 0 VNĐ 0 VNĐ
17 Nhẫn nam 31 0 VNĐ 120,000 VNĐ
18 Nhẫn nam 30 0 VNĐ 120,000 VNĐ
19 Nhẫn nam 29 0 VNĐ 120,000 VNĐ
20 Nhẫn nam 28 0 VNĐ 120,000 VNĐ
21 Nhẫn nam 27 65,000 VNĐ 120,000 VNĐ
22 Nhẫn nam 26 65,000 VNĐ 120,000 VNĐ
23 Nhẫn nam 25 65,000 VNĐ 120,000 VNĐ
24 Nhẫn nam 24 40,000 VNĐ 100,000 VNĐ
25 Nhẫn nam 23 40,000 VNĐ 100,000 VNĐ
26 Nhẫn nam 22 0 VNĐ 100,000 VNĐ
27 Nhẫn nam 21 0 VNĐ 100,000 VNĐ
28 Nhân nam 20 0 VNĐ 100,000 VNĐ
29 Nhẫn nam 19 ( há»™t trắng ) 48,000 VNĐ 100,000 VNĐ
30 Nhẫn bát nhã tâm kinh ( xoay ) 34,000 VNĐ 75,000 VNĐ
31 Nhẫn nam 18 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
32 Nhẫn nam 179 ( em bé ) 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
33 Nhẫn nam 16 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
34 Nhẫn nam 15 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
35 Nhẫn nam há»™t đỏ ruby 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
36 Nhẫn nam 14 55,000 VNĐ 160,000 VNĐ
37 Nhẫn nam 13 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
38 Nhẫn nam 12 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
39 Nhẫn nam 11 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
40 Nhẫn nam 10 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
41 Nhẫn nam 9 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
42 Nhẫn nam 8 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
43 Nhẫn nam 7 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
44 Nhẫn nam 6 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
45 Nhẫn nam 5 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
46 Nhẫn nam 4 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
47 Nhẫn nam 3 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
48 Nhẫn nam 2 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
49 Nhẫn nam 1 65,000 VNĐ 160,000 VNĐ
50 Mặt chuyền kinh chú phật môn 3 0 VNĐ 0 VNĐ
51 Mặt chuyền kinh chú phật môn 2 0 VNĐ 0 VNĐ
52 Mặt chuyền kinh chú phật môn 1 0 VNĐ 0 VNĐ
53 Mặt dây chuyền ống Ä‘á»±ng kinh chú 0 VNĐ 0 VNĐ
54 Mặt dây chuyền ống Ä‘á»±ng kinh chú 0 VNĐ 0 VNĐ
55 Mặt dây chuyền ống Ä‘á»±ng kinh chú 1 0 VNĐ 0 VNĐ
56 Mặt dây chuyền ống Ä‘á»±ng kinh chú 0 VNĐ 0 VNĐ
57 Bông tai nam nữ 6 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
58 Bông tai nam nữ 5 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
59 Bông tai nam nữ 4 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
60 Bông tai nam nữ 3 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
61 Bông tai nam nữ 2 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
62 Đồ tâm linh 15 ( vòng tay đá Quí phát quang ) 0 VNĐ 0 VNĐ
63 Đồ tâm linh 14 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
64 Đồ tâm linh 13 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
65 Đồ tâm linh 12 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
66 Đồ tâm linh 11 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
67 Đồ tâm linh 11 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
68 Đồ tâm linh 10 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
69 Đồ tâm linh 9 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
70 Đồ tâm linh 8 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
71 Đồ tâm linh 8 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
72 Đồ tâm linh 7 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
73 Đồ tâm linh 6 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
74 Đồ tâm linh 1 ( vòng tay tràm hÆ°Æ¡ng indo ) 0 VNĐ 0 VNĐ
75 Đồ tâm linh 5 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
76 Đồ tâm linh 4 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
77 Đồ tâm linh 3 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
78 Đồ tâm linh 2 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
79 Trang sức mặt thánh giá 16 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
80 Trang sức mặt thánh giá 15 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
81 Trang sức mặt thánh giá 14 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
82 Trang sức mặt thánh giá 13 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
83 Trang sức mặt thánh giá 12 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
84 Trang sức mặt thánh giá 11 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
85 Trang sức mặt thánh giá 10 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
86 Trang sức mặt thánh giá 09 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
87 Trang sức mặt thánh giá 08 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
88 Trang sức mặt thánh giá 07 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
89 Trang sức mặt thánh giá 06 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
90 Trang sức mặt thánh giá 05 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
91 Trang sức mặt thánh giá 04 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
92 Trang sức mặt thánh giá 03 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
93 Trang sức mặt thánh giá 02 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
94 Đồ tâm linh 1 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 150,000 VNĐ
95 Mặt thánh giá 01 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
96 Nhẫn nữ vàng không phai màu 10 0 VNĐ 0 VNĐ
97 Mặt đá phật bổn mạng 7 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
98 Mặt đá phật bổn mạng 6 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
99 Mặt đá phật bổn mạng 5 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
100 Mặt đá phật bổn mạng 4 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
101 Mặt đá phật bổn mạng 3 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
102 Mặt đá phật bổn mạng 2 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
103 Mặt đá phật bổn mạng 1 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
104 Mặt đá phật bổn mạng 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
105 Vòng cổ đá quí cao cấp ngọc trai 125,000 VNĐ 200,000 VNĐ
106 Vòng cổ đá quí cao cấp ngọc trai Ä‘en 125,000 VNĐ 200,000 VNĐ
107 Vòng cổ đá quí cao cấp 1 40,000 VNĐ 75,000 VNĐ
108 Vòng cổ đá quí cao cấp 45,000 VNĐ 75,000 VNĐ
109 Vòng đá quí ngọc trai 100% 185,000 VNĐ 250,000 VNĐ
110 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 14 230,000 VNĐ 400,000 VNĐ
111 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 13 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
112 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 13 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
113 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 12 8,000 VNĐ 35,000 VNĐ
114 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 11 45,000 VNĐ 95,000 VNĐ
115 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 10 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
116 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 9 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
117 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 8 17,500 VNĐ 250,000 VNĐ
118 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 7 18,000 VNĐ 35,000 VNĐ
119 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 6 60,000 VNĐ 180,000 VNĐ
120 Vòng đá quí cẩm thạch tây tạng 35,000 VNĐ 75,000 VNĐ
121 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 5 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
122 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 4 35,000 VNĐ 70,000 VNĐ
123 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 3 120,000 VNĐ 200,000 VNĐ
124 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 2 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
125 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
126 phu kien trang suc titan 0 VNĐ 0 VNĐ
127 Dây chuyền titan vàng 18k 2 tầng 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
128 Dây chuyền titan vàng 18k cỏ nối cỏ 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
129 Dây chuyền titan vàng 18k hoàng đạo 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
130 Dây chuyền titan vàng 18k thẻ bài 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
131 Dây chuyền titan vàng 18k toàn teng 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
132 Dây chuyền titan vàng 18k hai màu 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
133 Dây chuyền titan vàng 18k trụ trời 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
134 Dây chuyền titan vàng 18k trái tim 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
135 Dây chuyền titan may mắn 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
136 Dây chuyền titan mặt trời tÆ°Æ¡i đẹp 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
137 Dây chuyền titan vàng 18k 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
138 Dây chuyền titan hÆ°Æ¡ng tình yêu 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
139 Dây chuyền titan hao rÆ¡i mùa thu 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
140 Dây chuyền titan sao biển ngặm ngọc 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
141 Dây chuyền titan 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
142 Dây chuyền titan hồ ly 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
143 Dây chuyền titan toang teng hoa tuyết 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
144 Dây chuyền titan gấu panda 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
145 Dây chuyền titan vòng há»™t 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
146 Dây chuyền titan thẻ bài 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
147 Dây chuyền titan cỏ may mắn 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
148 Dây chuyền titan ngôi sao 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
149 Dây chuyền titan toàn teng 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
150 Dây chuyền titan trái tim hạt đá mỹ 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
151 Dây chuyền titan hÆ°Æ¡u cao cổ 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
152 Dây chuyền titan ngôi sao mèo may mắn 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
153 Dây chuyền titan ngôi sao hạt bi 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
154 Dây chuyền titan ngôi sao hạt đá xanh 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
155 Day chuyen inox 16,000 VNĐ 45,000 VNĐ
156 Nhẫn cặp inox 38 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
157 Nhẫn cặp inox 37 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
158 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 19* 24,000 VNĐ 60,000 VNĐ
159 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 18 24,000 VNĐ 60,000 VNĐ
160 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 17 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
161 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 16 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
162 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 15 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
163 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 14 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
164 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 13 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
165 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 12 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
166 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 11 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
167 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 10 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
168 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 9 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
169 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 8 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
170 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 7 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
171 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 6 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
172 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 5 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
173 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 4 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
174 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
175 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
176 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 2 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
177 Dây chuyền titan há»™t 10 ly 1 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
178 Lắc tay BTS 9,000 VNĐ 35,000 VNĐ
179 Dây chuyền BTS vô cá»±c Jungkook 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
180 Dây chuyền BTS vô cá»±c jimin 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
181 Dây chuyền BTS vô cá»±c jihope 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
182 Dây chuyên BTS thanh trụ 0 VNĐ 0 VNĐ
183 Dây chuyền LOGO BTS 2 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
184 Dây chuyên BTS 1 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
185 Nhẫn cặp 36 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
186 Nhận cặp 35 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
187 Bá»™ châu inox 90,000 VNĐ 180,000 VNĐ
188 Dây Chuyền TITAN cáp vàng xoắn 30,000 VNĐ 70,000 VNĐ
189 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tý 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
190 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tỵ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
191 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tuất 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
192 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thìn 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
193 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thân 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
194 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Sá»­u 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
195 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Ngọ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
196 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi mùi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
197 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Mẹo 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
198 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Hợi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
199 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Dậu 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
200 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi dần 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
201 Dây chuyền titan trắng 423 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
202 Dây chuyền titan trắng 422 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
203 Dây chuyền titan trắng 421 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
204 Dây chuyền titan trắng 420 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
205 Dây TITAN vàng 418 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
206 Dây TITAN vàng 417 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
207 Dây TITAN vàng 416 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
208 Dây TITAN vàng 415 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
209 Dây TITAN vàng 414 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
210 Dây TITAN vàng 413 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
211 Dây TITAN vàng 412 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
212 Dây TITAN vàng 411 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
213 Dây TITAN vàng 410 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
214 Dây TITAN vàng 409 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
215 Dây TITAN vàng 408 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
216 Dây TITAN vàng 407 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
217 Dây TITAN vàng 406 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
218 Dây TITAN vàng 405 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
219 Dây TITAN vàng 404 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
220 Dây TITAN vàng 402 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
221 Dây TITAN vàng 401 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
222 Dây TITAN vàng 400 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
223 Dây chuyền titan 310 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
224 Dây chuyền titan 309 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
225 Dây chuyền titan 308 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
226 Dây chuyền titan 307 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
227 Dây chuyền titan 306 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
228 Dây chuyền titan 305 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
229 Dây chuyền titan 304 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
230 Dây chuyền titan 303 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
231 Dây chuyền titan 302 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
232 Dây chuyền titan 205 48,000 VNĐ 100,000 VNĐ
233 Dây chuyền titan 204 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
234 Dây chuyền titan 203 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
235 Dây chuyền titan 202 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
236 Dây chuyền titan 201 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
237 Dây chuyền titan 200 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
238 Dây chuyền titan 199 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
239 Dây chuyền titan 198 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
240 Dây chuyền titan 197 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
241 Dây chuyền titan 196 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
242 Dây chuyền titan 195 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
243 Dây chuyền titan 194 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
244 Dây chuyền titan 193 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
245 Dây chuyền titan 192 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
246 Dây chuyền titan 191 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
247 Dây chuyền titan 190 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
248 Dây chuyền TITAN 77 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
249 Dây chuyền TITAN 76 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
250 Dây chuyền TITAN 75 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
251 Dây chuyền TITAN 74 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
252 Dây chuyền TITAN 73 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
253 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình SUGA 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
254 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình RAP MONSTER 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
255 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JUNGKOOK 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
256 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JIMIN 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
257 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình J-HOPE 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
258 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình V 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
259 BTS - bá»™ 7 thành viên 22,000 VNĐ 60,000 VNĐ
260 Thẻ bài inox 30x50 9 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
261 Thẻ bài inox 30x50 8 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
262 Thẻ bài inox 30x50 7 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
263 Thẻ bài inox 30x50 6 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
264 Thẻ bài inox 30x50 5 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
265 Thẻ bài inox 30x50 4 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
266 Thẻ bài inox 30x50 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
267 Thẻ bài inox 30x50 2 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
268 Thẻ bài inox 30x50 1 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
269 Lắc tay nam 19 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
270 Lắc tay nam 18 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
271 Lắc tay nam 17 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
272 Nhẫn kpop BTS V 18,000 VNĐ 35,000 VNĐ
273 Nhẫn kpop BTS Suga 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
274 Nhẫn kpop BTS Rap Monster 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
275 Nhẫn kpop BTS Jungkook 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
276 Nhẫn kpop BTS Jin 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
277 Nhẫn kpop BTS Jimin 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
278 Nhẫn kpop BTS J-hope 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
279 Lắc chân titan 17 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
280 Lắc chân titan 16 24,000 VNĐ 55,000 VNĐ
281 Lắc chân titan 15 36,000 VNĐ 55,000 VNĐ
282 Lắc chân titan 14 34,000 VNĐ 55,000 VNĐ
283 Lắc chân titan 13 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
284 Lắc chân titan 12 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
285 Lắc chân titan 11 45,000 VNĐ 55,000 VNĐ
286 Lắc chân titan 10 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
287 Lắc chân titan bông tuyết 24,000 VNĐ 55,000 VNĐ
288 Lắc chân titan tim ghép bi 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
289 Dây chuyền titan 72 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
290 Dây chuyền titan 71 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
291 Dây chuyền titan 70 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
292 Dây chuyền titan 69 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
293 Dây chuyền titan 68 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
294 Dây chuyền titan 67 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
295 Dây chuyền titan 66 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
296 Dây chuyền titan 65 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
297 Dây chuyền titan 64 32,000 VNĐ 50,000 VNĐ
298 Dây chuyền titan 63 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
299 Dây chuyền titan 62 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
300 Dây chuyền titan 61 16,000 VNĐ 50,000 VNĐ
301 Dây chuyền titan 60 18,000 VNĐ 50,000 VNĐ
302 Dây chuyền titan 59 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
303 Dây chuyền titan 58 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
304 Dây chuyền titan 57 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
305 Dây chuyền titan 56 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
306 Dây chuyền titan 55 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
307 Dây chuyền titan 54 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
308 Dây chuyền titan 53 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
309 Dây chuyền titan 52 36,000 VNĐ 60,000 VNĐ
310 Dây chuyền titan 51 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
311 Bông tai inox 145 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
312 Bông tai inox 144 22,000 VNĐ 45,000 VNĐ
313 Bông tai inox 143 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
314 Bông tai inox 142 24,000 VNĐ 40,000 VNĐ
315 Bông tai inox 141 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
316 Bông tai inox 140 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
317 Bông tai inox 139 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
318 Bông tai inox 138 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
319 Bông tai inox 137 2,800 VNĐ 45,000 VNĐ
320 Bông tai inox 136 20,000 VNĐ 40,000 VNĐ
321 Bông tai inox 135 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
322 Bông tai inox 134 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
323 Bông tai inox 133 24,000 VNĐ 40,000 VNĐ
324 Bông tai inox 132 25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
325 Bông tai inox 131 18,000 VNĐ 45,000 VNĐ
326 Bông tai inox 130 24,000 VNĐ 50,000 VNĐ
327 Bông tai inox 129 26,000 VNĐ 5,000 VNĐ
328 Bông tai inox 128 24,000 VNĐ 50,000 VNĐ
329 Bông tai inox 127 32,000 VNĐ 50,000 VNĐ
330 Bông tai inox 126 20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
331 Bông tai inox 125 28,000 VNĐ 50,000 VNĐ
332 Bông tai inox 124 36,000 VNĐ 50,000 VNĐ
333 Bông tai inox 123 16,000 VNĐ 50,000 VNĐ
334 Bông tai inox 122 22,000 VNĐ 50,000 VNĐ
335 Bông tai inox 118 18,000 VNĐ 50,000 VNĐ
336 Bông tai inox 117 22,000 VNĐ 50,000 VNĐ
337 Bông tai inox 116 28,000 VNĐ 50,000 VNĐ
338 Bông tai inox 115 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
339 Bông tai inox 113 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
340 Bông tai inox 112 25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
341 Bông tai inox 111 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
342 Bông tai inox 110 22,000 VNĐ 45,000 VNĐ
343 Bùa Thái Báo Bình An 34,000 VNĐ 60,000 VNĐ
344 lắc nam inox 17 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
345 lắc nam inox 16 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
346 lắc nam inox 15 23,000 VNĐ 60,000 VNĐ
347 lắc nam inox 14 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
348 lắc nam inox 13 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
349 lắc nam inox 12 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
350 lắc nam inox 11 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
351 lắc nam inox 10 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
352 lắc nam inox 09 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
353 lắc nam inox 08 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
354 lắc nam inox 07 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
355 lắc nam inox 06 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
356 lắc nam inox 05 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
357 Bật lá»­a Ä‘iện kiêm Spinner 2 150,000 VNĐ 190,000 VNĐ
358 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 28 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
359 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 27 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
360 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 26 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
361 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 25 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
362 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 24 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
363 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 23 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
364 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 22 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
365 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 21 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
366 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 20 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
367 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 19 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
368 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 18 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
369 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 17 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
370 Vòng tay nam inox kiểu 23 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
371 Vòng tay nam inox kiểu 22 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
372 Vòng tay nam inox kiểu 21 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
373 Vòng tay nam inox kiểu 20 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
374 Vòng tay nam inox kiểu 19 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
375 Vòng tay nam inox kiểu 13 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
376 Vòng tay nam inox kiểu 12 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
377 Vòng tay nam inox kiểu 8 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
378 Vòng tay nam inox kiểu 7 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
379 Vòng tay nam inox kiểu 6 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
380 Vòng tay nam inox kiểu 5 48,000 VNĐ 1,200,002 VNĐ
381 Vòng tay nam inox kiểu 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
382 Vòng tay nam inox kiểu 3 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
383 Vòng tay nam inox kiểu 2 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
384 Vòng tay nam inox kiểu 1 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
385 Lắc nam inox mạ vàng 24k 15 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
386 Lắc nam inox mạ vàng 24k 14 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
387 Lắc nam inox mạ vàng 24k 13 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
388 Lắc nam inox mạ vàng 24k 12 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
389 Lắc nam inox mạ vàng 24k 11 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
390 Lắc nam inox mạ vàng 24k 10 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
391 Lắc nam inox mạ vàng 24k 9 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
392 Lắc nam inox mạ vàng 24k 8 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
393 Lắc nam inox mạ vàng 24k 7 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
394 Lắc nam inox mạ vàng 24k 6 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
395 Lắc nam inox mạ vàng 24k 5 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
396 Lắc nam inox mạ vàng 24k 4 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
397 Lắc nam inox mạ vàng 24k 3 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
398 Lắc nam inox mạ vàng 24k 2 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
399 Lắc nam inox mạ vàng 24k 1 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
400 Lắc tay inox nam 5 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
401 Lắc tay inox nam 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
402 Lắc tay inox nam 3 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
403 Bật lá»­a Ä‘iện 3 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
404 Bật lá»­a Ä‘iện 2 220,000 VNĐ 290,000 VNĐ
405 Bật lá»­a Ä‘iện 1 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
406 Bật lá»­a Ä‘iện kiêm Spinner 250,000 VNĐ 350,000 VNĐ
407 Vòng tay nam Tiger 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
408 Vòng tay nam sÆ° tá»­ 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
409 Vòng tay nam SÆ° Tá»­ 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
410 Vòng tay nam sÆ° tá»­ 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
411 Vòng tay nam con sói 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
412 Vòng tay nam Skull 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
413 Vòng tay nam Skull 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
414 Vòng tay nam Skull 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
415 Vòng tay nam người mọi 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
416 Vòng tay nam mặt nạ 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
417 Vòng tay nam người mọi 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
418 Vòng tay nam nấm đấm 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
419 Vòng tay nam EYES 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
420 Vòng tay nam bò tót 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
421 Vòng tay nam Sói 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
422 Vòng tay nam Gragon 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
423 Vòng tay nam mảng xà 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
424 Vòng tay nam chim ó 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
425 Vòng tay nam chim ó 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
426 Vòng tay nam mèo A Cập 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
427 Vòng tay nam bò cạp 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
428 Vòng tay nam con báo 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
429 Vòng tay nam con báo 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
430 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
431 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
432 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
433 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
434 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
435 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
436 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
437 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 4 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
438 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 3 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
439 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
440 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
441 Lắc tay nam 3 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
442 Lắc tay nam 2 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
443 Lắc tay nam 1 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
444 Nhẫn đôi inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
445 Nhẫn đôi inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
446 Nhẫn đôi inox 32 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
447 Nhẫn đôi inox 31 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
448 Nhẫn đôi inox 30 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
449 Nhẫn đôi inox 29 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
450 Nhẫn đôi inox 28 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
451 Nhẫn đôi inox 27 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
452 Nhẫn đôi inox 26 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
453 Nhẫn đôi inox 25 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
454 Nhẫn đôi inox 24 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
455 Nhẫn đôi inox 23 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
456 Nhẫn đôi inox 22 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
457 Nhẫn đôi inox 21 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
458 Nhẫn đôi inox 20 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
459 Nhẫn đôi inox 19 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
460 Nhẫn đôi inox 18 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
461 Nhẫn đôi inox 17 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
462 Nhẫn đôi inox 16 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
463 Nhẫn đôi inox 15 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
464 Nhẫn đôi inox 14 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
465 Nhẫn đôi inox 13 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
466 Nhẫn đôi inox 12 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
467 Nhẫn đôi inox 11 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
468 Nhẫn đôi inox 10 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
469 Nhẫn đôi inox 9 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
470 Nhẫn đôi inox 8 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
471 Nhẫn đôi inox 7 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
472 Nhẫn đôi inox 6 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
473 Nhẫn đôi inox 5 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
474 Nhẫn đôi inox 4 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
475 Nhẫn đôi inox 3 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
476 Nhẫn đôi inox 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
477 Nhẫn đôi inox 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
478 Dây hỏa tiển nam inox trÆ¡n 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
479 Dây chuyền nam chữ vạn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
480 Dây chuyền cặp nhẫn lồng 40,000 VNĐ 160,000 VNĐ
481 Dây cáp inox - dây nam đẹp 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
482 Dây mì dẹp nam inox 38,000 VNĐ 140,000 VNĐ
483 Dây chữ cong 0.5 mạ vàng 18k 25,000 VNĐ 120,000 VNĐ
484 Thẻ bài sÆ° tá»­ 3 18,000 VNĐ 179,000 VNĐ
485 Thẻ bài sÆ° tá»­ 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
486 Thẻ bài sÆ° tá»­ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
487 Thẻ bài skull 3 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
488 Thẻ bài skull 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
489 Thẻ bài skull 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
490 Thẻ bài người mọi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
491 Thẻ bài nấm đấm 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
492 Thẻ bài eyes 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
493 thẻ bài cow 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
494 Thẻ bài con sói 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
495 Thẻ bài con sói 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
496 Thẻ bài con rồng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
497 Thẻ bài con rắn 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
498 Thẻ bài con ó 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
499 Thẻ bài con mèo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
500 Thẻ bài con cọp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
501 Thẻ bài con báo 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
502 Thẻ bài con báo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
503 Thẻ bài bọ cạp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
504 Cung bạch dÆ°Æ¡ng | thẻ bài cung hoàng đạo nữ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
505 Dây cung hoàng đạo bảo bình 25,000 VNĐ 169,000 VNĐ
506 Lắc tay inox 71 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
507 Lắc tay inox 70 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
508 Lắc tay inox 69 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
509 Lắc tay inox 68 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
510 Lắc tay inox 67 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
511 Lắc tay inox 66 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
512 Lắc tay inox 65 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
513 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 25 16,000 VNĐ 160,000 VNĐ
514 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 22 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
515 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 21 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
516 Kiềng tay titan làm tay 18 34,000 VNĐ 190,000 VNĐ
517 Kiềng tay titan làm tay 16 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
518 Kiềng tay titan làm tay 13 22,000 VNĐ 95,000 VNĐ
519 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 20 25,000 VNĐ 70,000 VNĐ
520 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 19 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
521 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 18 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
522 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 17 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
523 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 16 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
524 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 15 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
525 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 14 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
526 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 13 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
527 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 12 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
528 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 11 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
529 Lắc tay inox 18 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
530 Lắc tay inox 17 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
531 Lắc tay inox 16 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
532 Lắc tay inox 11 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
533 Dây chuyền dấu chân gấu 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
534 Nhẫn làm tay cao cấp 1 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
535 Nhẫn nam inox rồng xanh dÆ°Æ¡ng 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
536 Nhẫn nam inox rồng Ä‘en 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
537 Nhẫn nam inox rồng đỏ 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
538 Nhẫn titan mạ vàng 14 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
539 Nhẫn titan mạ vàng 13 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
540 Nhẫn titan mạ vàng 12 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
541 Nhẫn titan mạ vàng 11 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
542 Dây chuyền inox cặp inox 25 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
543 Dây chuyền inox cặp inox 24 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
544 Dây chuyền inox cặp inox 23 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
545 Dây chuyền inox cặp inox 22 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
546 Dây chuyền inox cặp inox 21 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
547 Dây chuyền inox cặp inox 20 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
548 Dây chuyền inox cặp inox 19 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
549 Dây chuyền inox cặp inox 18 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
550 Dây chuyền inox cặp inox 17 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
551 Dây chuyền inox cặp inox 16 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
552 Dây chuyền titan Thánh Giá 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
553 Dây chuyền titan tan Tim Thánh giá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
554 Dây chuyền titan tan Tim 8 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
555 Dây chuyền titan tan Tim 7 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
556 Dây chuyền titan tan Tim 6 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
557 Dây chuyền titan tan Tim 5 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
558 Dây chuyền titan tan Tim 4 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
559 Dây chuyền titan tan Tim 3 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
560 Dây chuyền titan tan Tim 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
561 Dây chuyền titan tan Tim 1 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
562 Dây chuyền titan Tê Giác 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
563 Dây chuyền titan Chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
564 Dây chuyền titan cỏ 4 lá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
565 Dây chuyền titan chó bÆ°á»›m 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
566 Dây chuyền titan chó Popi 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
567 Dây chuyền titan bông tuyết 13 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
568 Dây chuyền titan bông tuyết 12 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
569 Dây chuyền titan bông tuyết 11 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
570 Dây chuyền titan bông tuyết 10 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
571 Dây chuyền titan bông tuyết 9 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
572 Dây chuyền titan bông tuyết 8 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
573 Dây chuyền titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
574 Dây chuyền titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
575 Dây chuyền titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
576 Dây chuyền titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
577 Dây chuyền titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
578 Dây chuyền titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
579 Dây chuyền titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
580 Dây chuyền titan Bàn tay 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
581 Dây chuyền titan Alen 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
582 Dây chuyền titan ALEN 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
583 Dây chuyền titan 34 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
584 Dây chuyền titan 33 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
585 Dây chuyền titan 31 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
586 Dây chuyền titan 30 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
587 Dây chuyền nam thuá»™c mạng Thủy 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
588 Dây chuyền nam thuá»™c mạng Thổ 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
589 Dây chuyền nam thuá»™c mạng má»™c 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
590 Dây chuyền nam thuá»™c mạng kim 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
591 Dây chuyền inox sao Hoả 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
592 Bá»™ trang sức titan cây tình yêu xanh lá cây 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
593 Bá»™ trang sức titan cây tình yêu trắng 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
594 Bá»™ trang sức titan cây tình yêu tím 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
595 Bá»™ trang sức titan bông tuyết 1 58,000 VNĐ 165,000 VNĐ
596 Dây chuyền inox cao cấp 59 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
597 Dây chuyền inox cao cấp 57 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
598 Dây chuyền inox cao cấp 54 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
599 Bông tai inox nam 105 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
600 Bông tai inox nam 104 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
601 Bông tai inox nam 103 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
602 Bông tai inox nam 102 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
603 Bông tai inox nam 101 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
604 Bông tai inox nam 100 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
605 Bông tai inox nam 99 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
606 Bông tai inox nam 98 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
607 Bông tai inox nam 97 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
608 Bông tai inox nam 96 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
609 Bông tai inox nam 95 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
610 Bông tai inox nam 94 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
611 Bông tai inox nam 93 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
612 Bông tai inox nam 92 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
613 Bông tai inox nam 90 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
614 Vòng tay titan trắng ổ khóa chìa khóa tình yêu 125,000 VNĐ 260,000 VNĐ
615 Dây titan vàng hồng phun cát cỏ 4 lá 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
616 Dây titan vàng hồng phun cát Chanel 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
617 Dây titan vàng phun cát cỏ 4 lá 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
618 Dây titan vàng phun cát Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
619 Dây titan vàng phun cát cáo Catier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
620 Vòng tay titan TIM 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
621 Vòng tay titan QUEEN 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
622 Vòng tay titan monkey 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
623 Vòng tay titan mèo đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
624 Vòng tay titan IDO 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
625 Vòng tay titan hoa văn 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
626 Vòng tay titan hoa hồng 2 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
627 Vòng tay titan hoa hồng 1 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
628 Vòng tay titan hạt đậu 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
629 Vòng tay titan D&D phun cát hồng 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
630 Vòng tay titan con ngá»±a D&D 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
631 Vòng tay titan con ngá»±a đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
632 Vòng tay titan con ngá»±a 7 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
633 Vòng tay titan con ngá»±a 5 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
634 Vòng tay titan con ngá»±a 4 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
635 Vòng tay titan con ngá»±a 3 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
636 Vòng tay titan con ngá»±a 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
637 Vòng tay titan con ngá»±a 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
638 Vòng tay titan cỏ bốn lá 3 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
639 Vòng tay titan cỏ bốn lá 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
640 Vòng tay titan cỏ bốn lá 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
641 Vòng tay titan 3 con bÆ°á»›m 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
642 Dây chuyền cặp VK Ck (Chấp cánh tình yêu) 68,000 VNĐ 145,000 VNĐ
643 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
644 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Xanh Mi NÆ¡ 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
645 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Hồng 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
646 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Ä‘en 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
647 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Xanh ngọc 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
648 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Trắng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
649 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
650 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
651 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 3 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
652 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 2 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
653 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 1 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
654 Mặt dây titan inox 316L Ngôi Sao Rá»—ng đính đá 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
655 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển 3D 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
656 Mặt dây inox titan 316L Nốt Nhạc Xanh 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
657 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
658 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
659 Mặt dây inox titan 316L Đôi Cánh 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
660 Mặt dây inox titan 316L Con rùa nạm đá xanh 48,000 VNĐ 185,000 VNĐ
661 Mặt dây inox titan 316L Con Gấu 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
662 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
663 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
664 Mặt dây inox titan 316L 148 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
665 Mặt dây inox titan 316L 147 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
666 Mặt dây inox titan 316L 146 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
667 Mặt dây inox titan 316L 145 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
668 Mặt dây inox titan 316L 144 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
669 Mặt dây inox titan 316L 143 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
670 Mặt dây inox titan 316L 142 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
671 Mặt dây inox titan 316L 140 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
672 Mặt dây inox titan 316L 139 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
673 Mặt dây inox titan 316L 138 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
674 Mặt dây inox titan 316L 137 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
675 Mặt dây inox titan 316L 136 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
676 Mặt dây inox titan 316L 135 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
677 Mặt dây inox titan 316L 134 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
678 Mặt dây inox titan 316L 133 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
679 Mặt dây inox titan 316L 132 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
680 Mặt dây inox titan 316L 131 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
681 Mặt dây inox titan 316L 130 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
682 Mặt dây inox titan 316L 126 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
683 Mặt dây inox titan 316L 125 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
684 Mặt dây inox titan 316L 124 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
685 Mặt dây inox titan 316L 123 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
686 Mặt dây inox titan 316L 122 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
687 Mặt dây inox titan 316L 121 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
688 Mặt dây inox titan 316L 120 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
689 Mặt dây inox titan 316L 119 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
690 Mặt dây inox titan 316L 118 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
691 Mặt dây inox titan 316L 117 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
692 Mặt dây inox titan 316L 116 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
693 Mặt dây inox titan 316L 115 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
694 Mặt dây inox titan 316L 114 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
695 Mặt dây inox titan 316L 113 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
696 Mặt dây inox titan 316L 112 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
697 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
698 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Hồng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
699 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Đen 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
700 Mặt dây inox titan 316L Châu xanh biển 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
701 Mặt dây inox titan 316L châu trắng hồng 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
702 Mặt dây inox titan 316L châu trắng Ä‘en 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
703 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tính yêu may mắn 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
704 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tình yêu may mắn 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
705 Mặt dây chuyền inox titan 316L thiên châu cam 35,000 VNĐ 125,000 VNĐ
706 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá xanh ngọc 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
707 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
708 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đá xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
709 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đính đá Ä‘en 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
710 Mặt dây chuyền inox titan 316L 101 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
711 Mặt dây chuyền inox titan 316L 100 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
712 Mặt dây chuyền inox titan 316L 99 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
713 Mặt dây chuyền inox titan 316L 98 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
714 Mặt dây chuyền inox titan 316L 97 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
715 Mặt dây chuyền inox titan 316L 96 45,000 VNĐ 180,000 VNĐ
716 Mặt dây chuyền inox titan 316L 95 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
717 Mặt dây chuyền inox titan 94 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
718 Mặt dây chuyền inox titan 93 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
719 Mặt dây chuyền inox titan 92 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
720 Mặt dây chuyền inox titan 91 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
721 Mặt dây chuyền inox titan 90 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
722 Mặt dây chuyền inox titan Playboy 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
723 Mặt dây chuyền inox titan Gấu PANDA 38 VNĐ 90,000 VNĐ
724 Mặt dây chuyền inox titan Mèo KITTY (Phủ Kim tuyến) 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
725 Mặt dây chuyền inox titan dấu vết tiền sá»­ đá trắng 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
726 Mặt dây chuyền inox titan DẤU VẾT TIỀN SỬ 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
727 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 6 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
728 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 5 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
729 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 4 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
730 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 3 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
731 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 2 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
732 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 1 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
733 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 8 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
734 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 7 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
735 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 6 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
736 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 5 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
737 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 4 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
738 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 3 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
739 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
740 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 1 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
741 Nhẫn titan trắng khắc theo yêu cầu lồng trong và ngoài 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
742 Nhẫn Titan Cartier 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
743 Dây chuyền titan cáo catier lá mạ vàng hồng 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
744 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 27 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
745 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 26 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
746 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 25 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
747 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 24 60,000 VNĐ 180,000 VNĐ
748 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 23 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
749 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 22 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
750 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 21 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
751 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 20 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
752 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 19 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
753 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 18 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
754 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 17 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
755 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 16 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
756 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 15 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
757 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 14 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
758 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 13 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
759 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 12 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
760 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 11 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
761 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 9 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
762 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 8 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
763 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
764 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
765 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
766 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
767 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 3 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
768 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 2 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
769 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 1 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
770 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng THá»” 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
771 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng HỎA 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
772 Dây chuyền titan mạ vàng mèo kitty 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
773 Dây chuyền titan mạ vàng cáo cartier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
774 Dây chuyền titan mạ vàng cỏ 4 lá may mắn 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
775 Dây chuyền titan mạ vàng Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
776 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon vk vk khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
777 Nhẫn titan mạ Ä‘en cacbon 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
778 Dây chuyền inox nhịp tim 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
779 Dây chuyền inox nhịp tim 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
780 Nhẫn inox khắc theo yêu cầu 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
781 Nhẫn cặp inxo ngôi sao may mắn khắc theo yêu cầu (Lồng Trong) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
782 Nhẫn inox ngôi sao may mắn 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
783 Nhẫn cặp vk ck khắc theo yêu cầu 6 60,000 VNĐ 120,000 VNĐ
784 Dây chuyền titan tim 5 cánh 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
785 Dây chuyền titan thiên thần LOVE 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
786 Dây chuyền titan hoa mai 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
787 Dây chuyền titan vk ck vàng 88,000 VNĐ 160,000 VNĐ
788 Dây chuyền titan vk vk 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
789 Dây chuyền inox couple cặp đôi 15 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
790 Dây chuyền inox couple cặp đôi 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
791 Dây chuyền inox couple cặp đôi 13 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
792 Dây chuyền inox couple cặp đôi 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
793 Dây chuyền inox couple cặp đôi 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
794 Dây chuyền inox couple cặp đôi 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
795 Dây chuyền inox couple cặp đôi 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
796 Dây chuyền inox couple cặp đôi 7 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
797 Dây chuyền inox couple cặp đôi 6 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
798 Dây chuyền inox couple cặp đôi 5 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
799 Dây chuyền inox couple cặp đôi 4 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
800 Dây chuyền lưỡi lam cá tính nam 20,000 VNĐ 65,000 VNĐ
801 Dây chuyền inox nam mắc xích 2 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
802 Dây chuyền inox nam mắc xích đẹp 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
803 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
804 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
805 Nhẫn cặp inox LOVE 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
806 Nhẫn titan cặp đôi love vàng hồng 35,000 VNĐ 160,000 VNĐ
807 Trang sức bá»™ titan cá heo ngọc trai 85,000 VNĐ 180,000 VNĐ
808 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Xanh Lá 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
809 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Xanh Biển 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
810 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Vàng nhạt 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
811 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Trắng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
812 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Hồng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
813 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Đỏ 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
814 Trang Sức Bá»™ Ngôi Sao Màu Tím 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
815 Trang sức inox bá»™ bông tuyết 1 64,000 VNĐ 195,000 VNĐ
816 Dây mì inox trân châu 3 44,000 VNĐ 95,000 VNĐ
817 Dây mì inox trân châu 1 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
818 Dây chuyền inox nữ tim lồng nhau 16,000 VNĐ 85,000 VNĐ
819 Dây chuyền inox nữ cánh tim 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
820 Dây chuyền inox nữ cánh hoa mai 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
821 Bông tai bi inox 1 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
822 Nhẫn titan vàng há»™t đá CK VK 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
823 Nhẫn titan vàng há»™t đá 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
824 Nhẫn titan vàng há»™t đá 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
825 Nhẫn titan vàng há»™t đá 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
826 Nhẫn titan vàng há»™t đá 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
827 Nhẫn titan vàng há»™t đá 3 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
828 Nhẫn titan vàng há»™t đá 2 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
829 Nhẫn titan vàng há»™t đá khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
830 Dây chuyền inox 36 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
831 Dây chuyền inox 35 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
832 Dây chuyền inox 34 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
833 Dây chuyền inox 33 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
834 Dây chuyền inox 32 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
835 Dây chuyền titan tim ghép catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
836 Dây chuyền titan tim catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
837 Dây chuyền titan con mèo 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
838 Dây chuyền titan con mèo 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
839 Dây chuyền titan con nai 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
840 Dây chuyền titan con cáo catier 3D 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
841 Dây chuyền titan cáo catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
842 Dây chuyền titan cánh ghép 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
843 Lắc cặp inox 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
844 Lắc cặp inox 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
845 Lắc cặp inox 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
846 Lắc cặp inox 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
847 Lắc cặp inox 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
848 Lắc cặp inox 8 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
849 Lắc cặp inox 7 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
850 Lắc cặp inox 6 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
851 Lắc cặp inox 5 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
852 Lắc cặp inox 4 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
853 Lắc cặp inox 3 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
854 Lắc cặp inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
855 Lắc cặp inox 1 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
856 Lắc tay inox titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
857 Lắc tay inox titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
858 Lắc tay inox titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
859 Lắc tay inox titan "Hâu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
860 Lắc tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
861 Lắc tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
862 Lắc tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
863 Kiềng tay inox titan "hậu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
864 Kiềng tay inox titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
865 Kiềng tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
866 Kiềng tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
867 Kiềng tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
868 Dây chuyền titan con bÆ°á»›m 3D 45,000 VNĐ 120,000 VNĐ
869 Nhẫn inox 365 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
870 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 7 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
871 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 6 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
872 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 3 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
873 Dây chuyền titan 40 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
874 Dây chuyền titan 39 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
875 Dây chuyền titan 38 38,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
876 Dây chuyền titan 37 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
877 Dây chuyền titan 36 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
878 Dây chuyền titan 35 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
879 Dây chuyền cặp (couple) inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
880 Dây chuyền inox tên Ý 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
881 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
882 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
883 Dây chuyền inox tên VÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
884 Dây chuyền inox tên UY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
885 Dây chuyền inox tên TRUNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
886 Dây chuyền inox tên TRỌNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
887 Dây chuyền inox tên TRANG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
888 Dây chuyền inox tên TRÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
889 Dây chuyền inox tên TRÂM 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
890 Dây chuyền inox tên TOÀN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
891 Dây chuyền inox tên THÚY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
892 Dây chuyền inox tên THUẬN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
893 Dây chuyền inox tên THƯ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
894 Dây chuyền inox tên THỌ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
895 Kiềng tay titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
896 Kiềng tay titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
897 Kiềng tay titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
898 Dây chuyền titan tim ghép 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
899 Dây chuyền titan mèo 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
900 Dây chuyền titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
901 Dây chuyền titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
902 Dây chuyền titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
903 Dây chuyền titan cỏ 4 lá chấu bao há»™t 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
904 Dây chuyền titan chuá»™t mickey 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
905 Dây chuyền titan bÆ°á»›m châu 45,000 VNĐ 140,000 VNĐ
906 Dây chuyền titan bÆ°á»›m 4 con 34,000 VNĐ 140,000 VNĐ
907 Dây chuyền titan 30 32,000 VNĐ 140,000 VNĐ
908 Nhẫn titan hoa hồng 3 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
909 Nhẫn titan hoa hồng 2 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
910 Nhẫn titan hoa hồng 1 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
911 Lắc tay inox 54 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
912 Lắc tay inox 53 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
913 Lắc tay inox 52 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
914 Lắc tay inox 51 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
915 Kiềng tay inox 6 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
916 Kiềng tay inox 5 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
917 Kiềng tay inox 4 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
918 Kiềng tay inox 2 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
919 Kiềng tay inox 1 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
920 Dây chuyền inox 31 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
921 Dây chuyền inox 30 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
922 Dây chuyền inox 29 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
923 Dây chuyền inox 28 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
924 Dây chuyền inox 27 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
925 Dây chuyền inox 26 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
926 Dây chuyền inox 25 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
927 Dây chuyền inox 24 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
928 Dây chuyền inox 23 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
929 Dây chuyền inox 22 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
930 Dây chuyền inox 21 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
931 Dây chuyền inox 20 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
932 Dây chuyền inox 19 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
933 Dây chuyền inox 18 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
934 Dây chuyền inox 17 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
935 Dây chuyền inox 16 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
936 Dây chuyền inox 15 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
937 Dây chuyền inox 14 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
938 Dây chuyền inox 13 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
939 Dây chuyền inox 12 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
940 Dây chuyền inox 10 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
941 Dây chuyền inox 9 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
942 Dây chuyền inox 8 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
943 Dây chuyền inox 7 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
944 Dây chuyền inox 6 20,000 VNĐ 110,000 VNĐ
945 Dây chuyền inox 4 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
946 Dây chuyền inox 3 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
947 Dây chuyền inox 2 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
948 Dây chuyền inox 1 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
949 Dây chuyền titan 29 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
950 Dây chuyền titan 28 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
951 Dây chuyền titan 27 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
952 Dây chuyền titan 26 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
953 Dây chuyền titan 25 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
954 Dây chuyền titan 24 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
955 Dây chuyền titan 22 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
956 Lắc tay inox ngọc trai hồng 20,000 VNĐ 95,000 VNĐ
957 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 2 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
958 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 16,000 VNĐ 120,000 VNĐ
959 Dây chuyền inox nữ hoa bi 16,000 VNĐ 90,000 VNĐ
960 Nhẫn cặp inox i love you đôi cánh 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
961 Khắc nhẫn theo yêu cầu! 50,000 VNĐ 150,000 VNĐ
962 Nhẫn VK CK đính đá ở giữa 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
963 Dây chuyền titan vàng hồng ngọc trai 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
964 Bông tai inox dây mì 13 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
965 Bông tai inox dây mì 12 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
966 Bông tai inox dây mì 11 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
967 Bông tai inox dây mì 10 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
968 Bông tai inox dây mì 8 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
969 Bông tai inox dây mì 7 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
970 Bông tai inox dây mì 6 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
971 Bông tai inox dây mì 4 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
972 Bông tai inox dây mì 3 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
973 Bông tai inox dây mì 1 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
974 Bông tai inox dành cho nữ 41 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
975 Bông tai inox dành cho nữ 38 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
976 Lắc tay inox trái châu (Sản phẩm cổ Ä‘iển) 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
977 Dây mì inox tròn ngọc trai 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
978 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 17 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
979 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 16 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
980 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 15 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
981 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
982 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 36,000 VNĐ 80,000 VNĐ
983 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 12 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
984 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
985 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
986 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
987 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
988 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
989 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
990 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
991 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
992 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 1 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
993 Nhẫn cặp inox 35 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
994 Nhẫn cặp inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
995 Nhẫn cặp inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
996 Nhẫn cặp inox 32 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
997 Nhẫn cặp inox 31 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
998 Nhẫn cặp inox 30 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
999 Dây chuyền inox cặp VK CK 3 (Chồng Khình Vợ Khình) 40,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1000 Nhẫn cặp inox LOVE 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1001 Nhẫn cặp inox LOVE 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1002 Nhẫn cặp inox I lOve You 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1003 Nhẫn cặp inox I Love You 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1004 Lắc tay inox nữ tim tình yêu (love) 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1005 Lắc tay inox nữ ngôi sao 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1006 Lắc tay inox nữ hoa mai 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1007 Lắc tay inox nữ hoa cúc 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1008 Lắc tay inox nữ hoa bi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1009 Lắc inox nữ chanel 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1010 Lắc inox nữ nẹp há»™t vÆ°Æ¡ng miện 18,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1011 Dây chuyền inox nữ cái chuông 18,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1012 Dây chuyền inox tim tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1013 Dây chuyền inox thiên thần tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1014 Dây chuyền inox bÆ°á»›m tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1015 Lắc tay inxo cặp VK CK (Chồng khình, Vợ khình) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1016 Dây chuyền inox CK VK (Chồng Khình, Vợ Khình) 30,000 VNĐ 55,000 VNĐ
1017 Nhẫn VK CK 28,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1018 kiềng titan trắng trái thÆ¡m 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1019 kiềng titan trắng 2 con mèo 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1020 kiềng titan trắng bông sen 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1021 kiềng titan trắng cá chép hoá rồng 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1022 kiềng titan trắng bông hoa 5 cánh 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1023 kiềng titan trắng bạch tuá»™t 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1024 kiềng ti tan vàng hồng 40 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1025 kiềng ti tan vàng hồng hình tiền 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1026 kiềng ti tan vàng hồng bông hoa 5 cánh 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1027 kiềng ti tan vàng hồng giọt nÆ°á»›c 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1028 kiềng ti tan vàng hồng ngôi sao 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1029 kiềng ti tan vàng hồng thánh giá Ä‘Æ¡n giản 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1030 Trang sức inox bá»™ chim bồ câu 32,000 VNĐ 170,000 VNĐ
1031 Trang sức inox bá»™ há»™t đá Ä‘en 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1032 Bông tai inox 35 8,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1033 Bông tai inox bông hoa 5 cánh 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1034 Bông tai inox 32 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1035 Bông tai inox m 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1036 Bông tai inox 26 16,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1037 Bông tai inox bts 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1038 Bông tai inox 22 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1039 Bông tai inox 20 36,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1040 Bông tai inox bông hoa 14,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1041 Bông tai inox hình thoi 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1042 Bông tai inox 17 24,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1043 Bông tai inox tara 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1044 Bông tai inox 15 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1045 Bông tai inox ngôi sao 14,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1046 Bông tai inox hình lá bích 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1047 Bông tai inox há»™t châu 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1048 Bông tai inox hình trái tim 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1049 Bông tai inox 10 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1050 Bông tai inox há»™t đá 09 12,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1051 Lắc cặp inox I Love You 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1052 Lắc inox cặp Angle Baby 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1053 Nhẫn titan vợ chồng 3 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1054 Nhẫn titan vợ chồng 2 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1055 Nhẫn titan vợ chồng 1 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1056 Dây chuyền titan trắng mèo may mắn 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1057 Dây chuyền titan trắng trái thÆ¡m 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1058 Dây chuyền titan trắng bông sen 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1059 Dây chuyền titan trắng bạch tuá»™t 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1060 Dây chuyền titan trắng chim cánh cụt 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1061 Dây chuyền titan trắng con cừu 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1062 Dây chuyền titan trắng hoa mai 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1063 Dây chuyền titan trắng chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1064 Dây chuyền titan trắng vÆ°Æ¡ng miệng 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1065 Trang sức inox bá»™ ngôi sao 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1066 Trang sức inox bá»™ bông hoa đá vàng 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1067 Trang sức inox bá»™ bông hoa đá đỏ 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1068 Trang sức inox bá»™ bông hoa tím 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1069 Trang sức inox bá»™ há»™t đá trắng 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1070 Trang sức inox bá»™ há»™t đá sắc màu 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1071 Dây chuyền cung xá»­ ná»­ - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1072 Dây chuyền cung kim ngÆ°u - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1073 Dây chuyền cung bò cạp - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1074 Dây chuyền cung nhân mã - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1075 Dây chuyền cung song ngÆ° 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1076 Dây chuyền cung thiên bình - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1077 Dây chuyền cung sÆ° tá»­ - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1078 Dây chuyền cung song tá»­ - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1079 Dây chuyền cung ma kết - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1080 Dây chuyền cung cá»± giải - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1081 Dây chuyền cung bạch dÆ°Æ¡ng - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1082 Dây chuyền inox nữ bông hoa há»™t đá đỏ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1083 Dây chuyền inox ngôi sao há»™t đá xanh 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1084 Dây inox nữ con bÆ°á»›m há»™t đá đỏ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1085 Dây inox nữ con voi há»™t đá cam lợt 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1086 Dây inox nữ con voi há»™t đá vàng 18,000 VNĐ