THÔNG TIN GIỎ HÀNG Xem giỏ hàng

Giỏ hàng:   sản phẩm

 

Nghiem Phat
Mua bán sỉ trang sức inox giá rẻ nhất
Cung cấp sỉ trang sức inox
Phân phối sỉ trang sức, trang sức inox sỉ
Cung cấp sỉ kpop
Bỏ sỉ trang sức inox
Ban si Trang Suc Inox, bán sỉ inox
BẢNG BÁO GIÁ
Download

Đăng ký nhận báo giá qua email

QUẢNG CÁO

BẢNG GIÁ TRANG SỨC INOX - BỒ CÂU KIỂNG

Ngày cập nhật: 16/06/2019
STT Tên sản phẩm Hình sản phẩm GIÁ SỈ GIÁ LẺ MUA
Xưởng Sản Xuất Nghiêm Phát
1 Bông tai nữ inox 3 ( bảo hành không rỉ và sét ) 40,000 VNĐ 85,000 VNĐ
2 Bông tai nữ inox 2 ( bảo hành không rỉ và sét ) 40,000 VNĐ 85,000 VNĐ
3 Bông tai nữ inox 1 ( bảo hành không rỉ và sét ) 45,000 VNĐ 85,000 VNĐ
4 Bông tai trái châu 4 ( Quảng Châu ) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
5 Bông tai trái châu 3 ( Quảng Châu ) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
6 Bông tai trái châu 2 ( Quảng Châu ) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
7 Bông tai trái châu 1 ( Quảng Châu ) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
8 Bông tai nam nữ 6 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
9 Bông tai nam nữ 5 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
10 Bông tai nam nữ 4 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
11 Bông tai nam nữ 3 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
12 Bông tai nam nữ 2 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
13 Bông tai nam nữ 1 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
14 Cột kẹt tóc vòng hoa 3 0 VNĐ 0 VNĐ
15 Cột kẹt tóc vòng hoa 2 0 VNĐ 0 VNĐ
16 Cột kẹt tóc vòng hoa 1 0 VNĐ 0 VNĐ
17 Cột kẹt tóc vòng hoa 0 VNĐ 0 VNĐ
18 Kẹp lấp lánh 13 0 VNĐ 0 VNĐ
19 Kẹp lấp lánh 12 0 VNĐ 0 VNĐ
20 Kẹp lấp lánh 8 0 VNĐ 0 VNĐ
21 Kẹp lấp lánh 11 0 VNĐ 0 VNĐ
22 Kẹp lấp lánh 10 0 VNĐ 0 VNĐ
23 Kẹp lấp lánh 9 0 VNĐ 0 VNĐ
24 Kẹp lấp lánh 7 0 VNĐ 0 VNĐ
25 Kẹp lấp lánh 6 0 VNĐ 0 VNĐ
26 Kẹp lấp lánh 5 0 VNĐ 0 VNĐ
27 Kẹp lấp lánh 4 0 VNĐ 0 VNĐ
28 Kẹp lấp lánh 3 0 VNĐ 0 VNĐ
29 Kẹp lấp lánh 2 0 VNĐ 0 VNĐ
30 Kẹp lấp lánh 1 0 VNĐ 0 VNĐ
31 Set bộ nơ tóc 11 0 VNĐ 0 VNĐ
32 Set bộ nơ tóc 10 0 VNĐ 0 VNĐ
33 Set bộ nơ tóc 9 0 VNĐ 0 VNĐ
34 Set bộ nơ tóc 8 0 VNĐ 0 VNĐ
35 Set bộ nơ tóc 7 0 VNĐ 0 VNĐ
36 Set bộ nơ tóc 6 0 VNĐ 0 VNĐ
37 Set bộ nơ tóc 5 0 VNĐ 0 VNĐ
38 Set bộ nơ tóc 4 0 VNĐ 0 VNĐ
39 Set bộ nơ tóc 3 0 VNĐ 0 VNĐ
40 Set bộ nơ tóc 2 0 VNĐ 0 VNĐ
41 Set bộ nơ tóc 1 0 VNĐ 0 VNĐ
42 Set bộ nơ tóc 0 VNĐ 0 VNĐ
43 Đồ tâm linh 15 ( vòng tay đá Quí phát quang ) 0 VNĐ 0 VNĐ
44 Đồ tâm linh 14 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
45 Đồ tâm linh 13 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
46 Đồ tâm linh 12 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
47 Đồ tâm linh 11 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
48 Đồ tâm linh 11 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
49 Đồ tâm linh 10 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
50 Đồ tâm linh 9 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
51 Đồ tâm linh 8 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
52 Đồ tâm linh 8 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
53 Đồ tâm linh 7 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
54 Đồ tâm linh 6 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
55 Đồ tâm linh 1 ( vòng tay tràm hương indo ) 0 VNĐ 0 VNĐ
56 Đồ tâm linh 5 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
57 Đồ tâm linh 4 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
58 Đồ tâm linh 3 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
59 Đồ tâm linh 2 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 0 VNĐ
60 Trang sức mặt thánh giá 16 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
61 Trang sức mặt thánh giá 15 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
62 Trang sức mặt thánh giá 14 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
63 Trang sức mặt thánh giá 13 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
64 Trang sức mặt thánh giá 12 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
65 Trang sức mặt thánh giá 11 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
66 Trang sức mặt thánh giá 10 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
67 Trang sức mặt thánh giá 09 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
68 Trang sức mặt thánh giá 08 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
69 Trang sức mặt thánh giá 07 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
70 Trang sức mặt thánh giá 06 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
71 Trang sức mặt thánh giá 05 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
72 Trang sức mặt thánh giá 04 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
73 Trang sức mặt thánh giá 03 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
74 Trang sức mặt thánh giá 02 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
75 Đồ tâm linh 1 ( vòng tay đá Quí ) 0 VNĐ 150,000 VNĐ
76 Mặt thánh giá 01 31,000 VNĐ 70,000 VNĐ
77 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 18 0 VNĐ 0 VNĐ
78 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 17 0 VNĐ 0 VNĐ
79 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 16 0 VNĐ 0 VNĐ
80 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 15 0 VNĐ 0 VNĐ
81 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 14 0 VNĐ 0 VNĐ
82 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 13 0 VNĐ 0 VNĐ
83 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 12 0 VNĐ 0 VNĐ
84 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 11 0 VNĐ 0 VNĐ
85 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 10 0 VNĐ 0 VNĐ
86 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 09 0 VNĐ 0 VNĐ
87 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 08 0 VNĐ 0 VNĐ
88 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 07 0 VNĐ 0 VNĐ
89 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 06 0 VNĐ 0 VNĐ
90 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 05 0 VNĐ 0 VNĐ
91 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 04 0 VNĐ 0 VNĐ
92 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 03 0 VNĐ 0 VNĐ
93 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 02 0 VNĐ 0 VNĐ
94 Nhẫn nữ vàng không phai màu 26 0 VNĐ 0 VNĐ
95 Nhẫn nữ vàng không phai màu 25 0 VNĐ 0 VNĐ
96 Nhẫn nữ vàng không phai màu 24 0 VNĐ 0 VNĐ
97 Nhẫn nữ vàng không phai màu 23 0 VNĐ 0 VNĐ
98 Nhẫn nữ vàng không phai màu 22 0 VNĐ 0 VNĐ
99 Nhẫn nữ vàng không phai màu 21 0 VNĐ 0 VNĐ
100 Nhẫn nữ vàng không phai màu 20 0 VNĐ 0 VNĐ
101 Nhẫn nữ vàng không phai màu 19 0 VNĐ 0 VNĐ
102 Nhẫn nữ vàng không phai màu 18 0 VNĐ 0 VNĐ
103 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 01 0 VNĐ 0 VNĐ
104 Nhẫn nữ vàng không phai màu 17 0 VNĐ 0 VNĐ
105 Nhẫn nữ vàng không phai màu 16 0 VNĐ 0 VNĐ
106 Nhẫn nữ vàng không phai màu 15 0 VNĐ 0 VNĐ
107 Nhẫn nữ vàng không phai màu 14 0 VNĐ 0 VNĐ
108 Nhẫn nữ vàng không phai màu 13 0 VNĐ 0 VNĐ
109 Nhẫn nữ vàng không phai màu 12 0 VNĐ 0 VNĐ
110 Nhẫn nữ vàng không phai màu 11 0 VNĐ 0 VNĐ
111 Nhẫn nữ vàng không phai màu 10 0 VNĐ 0 VNĐ
112 Nhẫn nữ vàng không phai màu 09 0 VNĐ 0 VNĐ
113 Nhẫn nữ vàng không phai màu 03 0 VNĐ 0 VNĐ
114 Nhẫn nữ vàng không phai màu 07 0 VNĐ 0 VNĐ
115 Nhẫn nữ vàng không phai màu 06 0 VNĐ 0 VNĐ
116 Nhẫn nữ vàng không phai màu 05 0 VNĐ 0 VNĐ
117 Nhẫn nữ vàng không phai màu 04 0 VNĐ 0 VNĐ
118 Nhan Inox khong phai (bảo hành không phai màu ) 37,000 VNĐ 90,000 VNĐ
119 Nhẫn nữ vàng không phai màu 03 0 VNĐ 0 VNĐ
120 Nhẫn nữ vàng không phai màu 02 0 VNĐ 0 VNĐ
121 Nhẫn nữ vàng không phai màu 01 0 VNĐ 0 VNĐ
122 Nhẫn nữ hột đá đỏ ( bảo hành không phai màu ) 55,000 VNĐ 110,000 VNĐ
123 Nhẫn hột soàn nữ 55,000 VNĐ 110,000 VNĐ
124 Nhẫn nam vàng1 ( 100% không phai ) 55,000 VNĐ 110,000 VNĐ
125 Nhẫn nam vàng ( 100% không phai ) 55,000 VNĐ 110,000 VNĐ
126 Nhẫn vàng không phai ( bảo hành ) 55,000 VNĐ 110,000 VNĐ
127 Mặt chuyền Quan Nhị Ca 0 VNĐ 0 VNĐ
128 Mặt chuyền Quan công 0 VNĐ 0 VNĐ
129 Nhẫn vàng hột Rupi 0 VNĐ 0 VNĐ
130 Nhẫn đầu sói 0 VNĐ 0 VNĐ
131 Nhẫn nam 2 0 VNĐ 0 VNĐ
132 Nhẫn nam 1 0 VNĐ 0 VNĐ
133 Nhẫn rồng xoắn tay 0 VNĐ 0 VNĐ
134 Nhẫn đầu rồng 0 VNĐ 0 VNĐ
135 Mặt đá phật bổn mạng 7 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
136 Mặt đá phật bổn mạng 6 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
137 Mặt đá phật bổn mạng 5 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
138 Mặt đá phật bổn mạng 4 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
139 Mặt đá phật bổn mạng 3 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
140 Mặt đá phật bổn mạng 2 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
141 Mặt đá phật bổn mạng 1 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
142 Mặt đá phật bổn mạng 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
143 Vòng cổ đá quí cao cấp ngọc trai 125,000 VNĐ 200,000 VNĐ
144 Vòng cổ đá quí cao cấp ngọc trai đen 125,000 VNĐ 200,000 VNĐ
145 Vòng cổ đá quí cao cấp 1 40,000 VNĐ 75,000 VNĐ
146 Vòng cổ đá quí cao cấp 45,000 VNĐ 75,000 VNĐ
147 Vòng đá quí ngọc trai 100% 185,000 VNĐ 250,000 VNĐ
148 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 14 230,000 VNĐ 400,000 VNĐ
149 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 13 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
150 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 13 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
151 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 12 8,000 VNĐ 35,000 VNĐ
152 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 11 45,000 VNĐ 95,000 VNĐ
153 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 10 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
154 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 9 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
155 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 8 17,500 VNĐ 250,000 VNĐ
156 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 7 18,000 VNĐ 35,000 VNĐ
157 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 6 60,000 VNĐ 180,000 VNĐ
158 Vòng đá quí cẩm thạch tây tạng 35,000 VNĐ 75,000 VNĐ
159 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 5 40,000 VNĐ 70,000 VNĐ
160 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 4 35,000 VNĐ 70,000 VNĐ
161 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 3 120,000 VNĐ 200,000 VNĐ
162 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 2 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
163 Vòng đá quí cẩm thạch cap cấp 175,000 VNĐ 250,000 VNĐ
164 Bát nhã tâm kinh Quan Thế Âm 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
165 Bát nhã tâm kinh tịnh tâm 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
166 Bát nhã tâm kinh Di Lặc 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
167 Chú đại bị nam mô bổn sư 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
168 Chú đại bi thích ca mâu ni 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
169 Bát nhã tâm kinh a di đà phật 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
170 phu kien trang suc titan 0 VNĐ 0 VNĐ
171 Thẻ bài khắc theo yêu cầu 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
172 Khắc laze yêu cầu 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
173 Dây chuyền titan vàng 18k 2 tầng 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
174 Dây chuyền titan vàng 18k cỏ nối cỏ 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
175 Dây chuyền titan vàng 18k hoàng đạo 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
176 Dây chuyền titan vàng 18k thẻ bài 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
177 Dây chuyền titan vàng 18k toàn teng 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
178 Dây chuyền titan vàng 18k hai màu 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
179 Dây chuyền titan vàng 18k trụ trời 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
180 Dây chuyền titan vàng 18k trái tim 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
181 Dây chuyền titan may mắn 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
182 Dây chuyền titan mặt trời tươi đẹp 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
183 Dây chuyền titan vàng 18k 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
184 Dây chuyền titan hương tình yêu 53,000 VNĐ 110,000 VNĐ
185 Dây chuyền titan hao rơi mùa thu 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
186 Dây chuyền titan sao biển ngặm ngọc 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
187 Dây chuyền titan 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
188 Dây chuyền titan hồ ly 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
189 Dây chuyền titan toang teng hoa tuyết 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
190 Dây chuyền titan gấu panda 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
191 Dây chuyền titan vòng hột 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
192 Dây chuyền titan thẻ bài 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
193 Dây chuyền titan cỏ may mắn 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
194 Dây chuyền titan ngôi sao 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
195 Dây chuyền titan toàn teng 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
196 Dây chuyền titan trái tim hạt đá mỹ 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
197 Dây chuyền titan hươu cao cổ 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
198 Dây chuyền titan ngôi sao mèo may mắn 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
199 Dây chuyền titan ngôi sao hạt bi 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
200 Dây chuyền titan ngôi sao hạt đá xanh 48,000 VNĐ 95,000 VNĐ
201 Day chuyen inox 16,000 VNĐ 45,000 VNĐ
202 Nhẫn cặp inox 38 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
203 Nhẫn cặp inox 37 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
204 Dây chuyền titan hột 10 ly 19* 24,000 VNĐ 60,000 VNĐ
205 Dây chuyền titan hột 10 ly 18 24,000 VNĐ 60,000 VNĐ
206 Dây chuyền titan hột 10 ly 17 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
207 Dây chuyền titan hột 10 ly 16 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
208 Dây chuyền titan hột 10 ly 15 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
209 Dây chuyền titan hột 10 ly 14 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
210 Dây chuyền titan hột 10 ly 13 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
211 Dây chuyền titan hột 10 ly 12 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
212 Dây chuyền titan hột 10 ly 11 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
213 Dây chuyền titan hột 10 ly 10 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
214 Dây chuyền titan hột 10 ly 9 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
215 Dây chuyền titan hột 10 ly 8 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
216 Dây chuyền titan hột 10 ly 7 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
217 Dây chuyền titan hột 10 ly 6 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
218 Dây chuyền titan hột 10 ly 5 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
219 Dây chuyền titan hột 10 ly 4 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
220 Dây chuyền titan hột 10 ly 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
221 Dây chuyền titan hột 10 ly 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
222 Dây chuyền titan hột 10 ly 2 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
223 Dây chuyền titan hột 10 ly 1 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
224 Lắc tay BTS 9,000 VNĐ 35,000 VNĐ
225 Dây chuyền BTS vô cực Jungkook 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
226 Dây chuyền BTS vô cực jimin 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
227 Dây chuyền BTS vô cực jihope 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
228 Dây chuyên BTS thanh trụ 0 VNĐ 0 VNĐ
229 Dây chuyền LOGO BTS 2 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
230 Dây chuyên BTS 1 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
231 Nhẫn cặp 36 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
232 Nhận cặp 35 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
233 Bộ châu inox 90,000 VNĐ 180,000 VNĐ
234 Dây Chuyền TITAN cáp vàng xoắn 30,000 VNĐ 70,000 VNĐ
235 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tý 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
236 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tỵ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
237 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tuất 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
238 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thìn 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
239 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thân 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
240 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Sửu 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
241 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Ngọ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
242 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi mùi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
243 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Mẹo 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
244 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Hợi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
245 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Dậu 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
246 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi dần 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
247 Dây chuyền titan trắng 423 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
248 Dây chuyền titan trắng 422 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
249 Dây chuyền titan trắng 421 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
250 Dây chuyền titan trắng 420 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
251 Dây TITAN vàng 418 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
252 Dây TITAN vàng 417 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
253 Dây TITAN vàng 416 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
254 Dây TITAN vàng 415 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
255 Dây TITAN vàng 414 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
256 Dây TITAN vàng 413 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
257 Dây TITAN vàng 412 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
258 Dây TITAN vàng 411 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
259 Dây TITAN vàng 410 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
260 Dây TITAN vàng 409 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
261 Dây TITAN vàng 408 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
262 Dây TITAN vàng 407 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
263 Dây TITAN vàng 406 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
264 Dây TITAN vàng 405 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
265 Dây TITAN vàng 404 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
266 Dây TITAN vàng 402 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
267 Dây TITAN vàng 401 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
268 Dây TITAN vàng 400 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
269 Dây chuyền titan 310 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
270 Dây chuyền titan 309 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
271 Dây chuyền titan 308 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
272 Dây chuyền titan 307 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
273 Dây chuyền titan 306 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
274 Dây chuyền titan 305 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
275 Dây chuyền titan 304 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
276 Dây chuyền titan 303 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
277 Dây chuyền titan 302 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
278 Dây chuyền titan 205 48,000 VNĐ 100,000 VNĐ
279 Dây chuyền titan 204 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
280 Dây chuyền titan 203 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
281 Dây chuyền titan 202 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
282 Dây chuyền titan 201 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
283 Dây chuyền titan 200 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
284 Dây chuyền titan 199 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
285 Dây chuyền titan 198 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
286 Dây chuyền titan 197 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
287 Dây chuyền titan 196 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
288 Dây chuyền titan 195 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
289 Dây chuyền titan 194 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
290 Dây chuyền titan 193 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
291 Dây chuyền titan 192 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
292 Dây chuyền titan 191 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
293 Dây chuyền titan 190 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
294 Dây chuyền TITAN 77 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
295 Dây chuyền TITAN 76 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
296 Dây chuyền TITAN 75 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
297 Dây chuyền TITAN 74 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
298 Dây chuyền TITAN 73 53,000 VNĐ 100,000 VNĐ
299 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình SUGA 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
300 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình RAP MONSTER 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
301 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JUNGKOOK 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
302 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JIMIN 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
303 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình J-HOPE 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
304 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình V 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
305 BTS - bộ 7 thành viên 22,000 VNĐ 60,000 VNĐ
306 Thẻ bài inox 30x50 9 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
307 Thẻ bài inox 30x50 8 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
308 Thẻ bài inox 30x50 7 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
309 Thẻ bài inox 30x50 6 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
310 Thẻ bài inox 30x50 5 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
311 Thẻ bài inox 30x50 4 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
312 Thẻ bài inox 30x50 3 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
313 Thẻ bài inox 30x50 2 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
314 Thẻ bài inox 30x50 1 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
315 Lắc tay nam 19 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
316 Lắc tay nam 18 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
317 Lắc tay nam 17 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
318 Nhẫn kpop BTS V 18,000 VNĐ 35,000 VNĐ
319 Nhẫn kpop BTS Suga 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
320 Nhẫn kpop BTS Rap Monster 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
321 Nhẫn kpop BTS Jungkook 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
322 Nhẫn kpop BTS Jin 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
323 Nhẫn kpop BTS Jimin 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
324 Nhẫn kpop BTS J-hope 15,000 VNĐ 35,000 VNĐ
325 Lắc chân titan 17 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
326 Lắc chân titan 16 24,000 VNĐ 55,000 VNĐ
327 Lắc chân titan 15 36,000 VNĐ 55,000 VNĐ
328 Lắc chân titan 14 34,000 VNĐ 55,000 VNĐ
329 Lắc chân titan 13 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
330 Lắc chân titan 12 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
331 Lắc chân titan 11 45,000 VNĐ 55,000 VNĐ
332 Lắc chân titan 10 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
333 Lắc chân titan bông tuyết 24,000 VNĐ 55,000 VNĐ
334 Lắc chân titan tim ghép bi 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
335 Dây chuyền titan 72 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
336 Dây chuyền titan 71 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
337 Dây chuyền titan 70 32,000 VNĐ 55,000 VNĐ
338 Dây chuyền titan 69 29,000 VNĐ 55,000 VNĐ
339 Dây chuyền titan 68 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
340 Dây chuyền titan 67 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
341 Dây chuyền titan 66 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
342 Dây chuyền titan 65 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
343 Dây chuyền titan 64 32,000 VNĐ 50,000 VNĐ
344 Dây chuyền titan 63 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
345 Dây chuyền titan 62 29,000 VNĐ 50,000 VNĐ
346 Dây chuyền titan 61 16,000 VNĐ 50,000 VNĐ
347 Dây chuyền titan 60 18,000 VNĐ 50,000 VNĐ
348 Dây chuyền titan 59 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
349 Dây chuyền titan 58 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
350 Dây chuyền titan 57 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
351 Dây chuyền titan 56 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
352 Dây chuyền titan 55 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
353 Dây chuyền titan 54 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
354 Dây chuyền titan 53 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
355 Dây chuyền titan 52 36,000 VNĐ 60,000 VNĐ
356 Dây chuyền titan 51 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
357 Bông tai inox 145 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
358 Bông tai inox 144 22,000 VNĐ 45,000 VNĐ
359 Bông tai inox 143 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
360 Bông tai inox 142 24,000 VNĐ 40,000 VNĐ
361 Bông tai inox 141 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
362 Bông tai inox 140 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
363 Bông tai inox 139 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
364 Bông tai inox 138 28,000 VNĐ 45,000 VNĐ
365 Bông tai inox 137 2,800 VNĐ 45,000 VNĐ
366 Bông tai inox 136 20,000 VNĐ 40,000 VNĐ
367 Bông tai inox 135 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
368 Bông tai inox 134 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
369 Bông tai inox 133 24,000 VNĐ 40,000 VNĐ
370 Bông tai inox 132 25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
371 Bông tai inox 131 18,000 VNĐ 45,000 VNĐ
372 Bông tai inox 130 24,000 VNĐ 50,000 VNĐ
373 Bông tai inox 129 26,000 VNĐ 5,000 VNĐ
374 Bông tai inox 128 24,000 VNĐ 50,000 VNĐ
375 Bông tai inox 127 32,000 VNĐ 50,000 VNĐ
376 Bông tai inox 126 20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
377 Bông tai inox 125 28,000 VNĐ 50,000 VNĐ
378 Bông tai inox 124 36,000 VNĐ 50,000 VNĐ
379 Bông tai inox 123 16,000 VNĐ 50,000 VNĐ
380 Bông tai inox 122 22,000 VNĐ 50,000 VNĐ
381 Bông tai inox 118 18,000 VNĐ 50,000 VNĐ
382 Bông tai inox 117 22,000 VNĐ 50,000 VNĐ
383 Bông tai inox 116 28,000 VNĐ 50,000 VNĐ
384 Bông tai inox 115 16,000 VNĐ 35,000 VNĐ
385 Bông tai inox 113 14,000 VNĐ 35,000 VNĐ
386 Bông tai inox 112 25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
387 Bông tai inox 111 25,000 VNĐ 45,000 VNĐ
388 Bông tai inox 110 22,000 VNĐ 45,000 VNĐ
389 Bùa Thái Báo Bình An 34,000 VNĐ 60,000 VNĐ
390 lắc nam inox 17 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
391 lắc nam inox 16 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
392 lắc nam inox 15 23,000 VNĐ 60,000 VNĐ
393 lắc nam inox 14 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
394 lắc nam inox 13 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
395 lắc nam inox 12 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
396 lắc nam inox 11 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
397 lắc nam inox 10 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
398 lắc nam inox 09 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
399 lắc nam inox 08 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
400 lắc nam inox 07 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
401 lắc nam inox 06 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
402 lắc nam inox 05 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
403 Bật lửa điện kiêm Spinner 2 150,000 VNĐ 190,000 VNĐ
404 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 28 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
405 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 27 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
406 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 26 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
407 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 25 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
408 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 24 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
409 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 23 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
410 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 22 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
411 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 21 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
412 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 20 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
413 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 19 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
414 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 18 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
415 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 17 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
416 Vòng tay nam inox kiểu 23 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
417 Vòng tay nam inox kiểu 22 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
418 Vòng tay nam inox kiểu 21 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
419 Vòng tay nam inox kiểu 20 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
420 Vòng tay nam inox kiểu 19 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
421 Vòng tay nam inox kiểu 13 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
422 Vòng tay nam inox kiểu 12 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
423 Vòng tay nam inox kiểu 8 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
424 Vòng tay nam inox kiểu 7 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
425 Vòng tay nam inox kiểu 6 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
426 Vòng tay nam inox kiểu 5 48,000 VNĐ 1,200,002 VNĐ
427 Vòng tay nam inox kiểu 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
428 Vòng tay nam inox kiểu 3 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
429 Vòng tay nam inox kiểu 2 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
430 Vòng tay nam inox kiểu 1 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
431 Lắc nam inox mạ vàng 24k 15 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
432 Lắc nam inox mạ vàng 24k 14 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
433 Lắc nam inox mạ vàng 24k 13 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
434 Lắc nam inox mạ vàng 24k 12 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
435 Lắc nam inox mạ vàng 24k 11 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
436 Lắc nam inox mạ vàng 24k 10 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
437 Lắc nam inox mạ vàng 24k 9 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
438 Lắc nam inox mạ vàng 24k 8 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
439 Lắc nam inox mạ vàng 24k 7 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
440 Lắc nam inox mạ vàng 24k 6 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
441 Lắc nam inox mạ vàng 24k 5 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
442 Lắc nam inox mạ vàng 24k 4 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
443 Lắc nam inox mạ vàng 24k 3 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
444 Lắc nam inox mạ vàng 24k 2 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
445 Lắc nam inox mạ vàng 24k 1 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
446 Lắc tay inox nam 5 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
447 Lắc tay inox nam 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
448 Lắc tay inox nam 3 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
449 Bật lửa điện 3 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
450 Bật lửa điện 2 220,000 VNĐ 290,000 VNĐ
451 Bật lửa điện 1 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
452 Bật lửa điện kiêm Spinner 250,000 VNĐ 350,000 VNĐ
453 Vòng tay nam Tiger 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
454 Vòng tay nam sư tử 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
455 Vòng tay nam Sư Tử 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
456 Vòng tay nam sư tử 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
457 Vòng tay nam con sói 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
458 Vòng tay nam Skull 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
459 Vòng tay nam Skull 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
460 Vòng tay nam Skull 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
461 Vòng tay nam người mọi 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
462 Vòng tay nam mặt nạ 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
463 Vòng tay nam người mọi 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
464 Vòng tay nam nấm đấm 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
465 Vòng tay nam EYES 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
466 Vòng tay nam bò tót 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
467 Vòng tay nam Sói 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
468 Vòng tay nam Gragon 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
469 Vòng tay nam mảng xà 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
470 Vòng tay nam chim ó 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
471 Vòng tay nam chim ó 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
472 Vòng tay nam mèo A Cập 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
473 Vòng tay nam bò cạp 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
474 Vòng tay nam con báo 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
475 Vòng tay nam con báo 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
476 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
477 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
478 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
479 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
480 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
481 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
482 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
483 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 4 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
484 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 3 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
485 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
486 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
487 Lắc tay nam 3 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
488 Lắc tay nam 2 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
489 Lắc tay nam 1 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
490 Nhẫn đôi inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
491 Nhẫn đôi inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
492 Nhẫn đôi inox 32 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
493 Nhẫn đôi inox 31 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
494 Nhẫn đôi inox 30 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
495 Nhẫn đôi inox 29 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
496 Nhẫn đôi inox 28 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
497 Nhẫn đôi inox 27 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
498 Nhẫn đôi inox 26 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
499 Nhẫn đôi inox 25 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
500 Nhẫn đôi inox 24 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
501 Nhẫn đôi inox 23 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
502 Nhẫn đôi inox 22 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
503 Nhẫn đôi inox 21 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
504 Nhẫn đôi inox 20 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
505 Nhẫn đôi inox 19 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
506 Nhẫn đôi inox 18 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
507 Nhẫn đôi inox 17 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
508 Nhẫn đôi inox 16 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
509 Nhẫn đôi inox 15 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
510 Nhẫn đôi inox 14 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
511 Nhẫn đôi inox 13 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
512 Nhẫn đôi inox 12 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
513 Nhẫn đôi inox 11 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
514 Nhẫn đôi inox 10 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
515 Nhẫn đôi inox 9 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
516 Nhẫn đôi inox 8 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
517 Nhẫn đôi inox 7 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
518 Nhẫn đôi inox 6 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
519 Nhẫn đôi inox 5 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
520 Nhẫn đôi inox 4 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
521 Nhẫn đôi inox 3 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
522 Nhẫn đôi inox 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
523 Nhẫn đôi inox 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
524 Dây hỏa tiển nam inox trơn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
525 Dây chuyền nam chữ vạn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
526 Dây chuyền cặp nhẫn lồng 40,000 VNĐ 160,000 VNĐ
527 Dây cáp inox - dây nam đẹp 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
528 Dây mì dẹp nam inox 38,000 VNĐ 140,000 VNĐ
529 Dây chữ cong 0.5 mạ vàng 18k 25,000 VNĐ 120,000 VNĐ
530 Thẻ bài sư tử 3 18,000 VNĐ 179,000 VNĐ
531 Thẻ bài sư tử 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
532 Thẻ bài sư tử 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
533 Thẻ bài skull 3 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
534 Thẻ bài skull 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
535 Thẻ bài skull 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
536 Thẻ bài người mọi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
537 Thẻ bài nấm đấm 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
538 Thẻ bài eyes 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
539 thẻ bài cow 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
540 Thẻ bài con sói 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
541 Thẻ bài con sói 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
542 Thẻ bài con rồng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
543 Thẻ bài con rắn 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
544 Thẻ bài con ó 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
545 Thẻ bài con mèo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
546 Thẻ bài con cọp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
547 Thẻ bài con báo 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
548 Thẻ bài con báo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
549 Thẻ bài bọ cạp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
550 Cung bạch dương | thẻ bài cung hoàng đạo nữ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
551 Dây cung hoàng đạo bảo bình 25,000 VNĐ 169,000 VNĐ
552 Lắc tay inox 71 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
553 Lắc tay inox 70 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
554 Lắc tay inox 69 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
555 Lắc tay inox 68 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
556 Lắc tay inox 67 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
557 Lắc tay inox 66 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
558 Lắc tay inox 65 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
559 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 25 16,000 VNĐ 160,000 VNĐ
560 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 22 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
561 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 21 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
562 Kiềng tay titan làm tay 18 34,000 VNĐ 190,000 VNĐ
563 Kiềng tay titan làm tay 16 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
564 Kiềng tay titan làm tay 13 22,000 VNĐ 95,000 VNĐ
565 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 20 25,000 VNĐ 70,000 VNĐ
566 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 19 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
567 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 18 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
568 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 17 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
569 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 16 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
570 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 15 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
571 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 14 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
572 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 13 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
573 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 12 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
574 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 11 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
575 Lắc tay inox 18 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
576 Lắc tay inox 17 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
577 Lắc tay inox 16 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
578 Lắc tay inox 11 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
579 Dây chuyền dấu chân gấu 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
580 Nhẫn làm tay cao cấp 1 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
581 Nhẫn nam inox rồng xanh dương 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
582 Nhẫn nam inox rồng đen 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
583 Nhẫn nam inox rồng đỏ 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
584 Nhẫn titan mạ vàng 14 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
585 Nhẫn titan mạ vàng 13 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
586 Nhẫn titan mạ vàng 12 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
587 Nhẫn titan mạ vàng 11 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
588 Dây chuyền inox cặp inox 25 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
589 Dây chuyền inox cặp inox 24 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
590 Dây chuyền inox cặp inox 23 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
591 Dây chuyền inox cặp inox 22 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
592 Dây chuyền inox cặp inox 21 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
593 Dây chuyền inox cặp inox 20 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
594 Dây chuyền inox cặp inox 19 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
595 Dây chuyền inox cặp inox 18 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
596 Dây chuyền inox cặp inox 17 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
597 Dây chuyền inox cặp inox 16 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
598 Dây chuyền titan Thánh Giá 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
599 Dây chuyền titan tan Tim Thánh giá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
600 Dây chuyền titan tan Tim 8 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
601 Dây chuyền titan tan Tim 7 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
602 Dây chuyền titan tan Tim 6 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
603 Dây chuyền titan tan Tim 5 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
604 Dây chuyền titan tan Tim 4 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
605 Dây chuyền titan tan Tim 3 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
606 Dây chuyền titan tan Tim 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
607 Dây chuyền titan tan Tim 1 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
608 Dây chuyền titan Tê Giác 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
609 Dây chuyền titan Chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
610 Dây chuyền titan cỏ 4 lá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
611 Dây chuyền titan chó bướm 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
612 Dây chuyền titan chó Popi 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
613 Dây chuyền titan bông tuyết 13 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
614 Dây chuyền titan bông tuyết 12 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
615 Dây chuyền titan bông tuyết 11 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
616 Dây chuyền titan bông tuyết 10 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
617 Dây chuyền titan bông tuyết 9 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
618 Dây chuyền titan bông tuyết 8 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
619 Dây chuyền titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
620 Dây chuyền titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
621 Dây chuyền titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
622 Dây chuyền titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
623 Dây chuyền titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
624 Dây chuyền titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
625 Dây chuyền titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
626 Dây chuyền titan Bàn tay 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
627 Dây chuyền titan Alen 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
628 Dây chuyền titan ALEN 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
629 Dây chuyền titan 34 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
630 Dây chuyền titan 33 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
631 Dây chuyền titan 31 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
632 Dây chuyền titan 30 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
633 Dây chuyền nam thuộc mạng Thủy 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
634 Dây chuyền nam thuộc mạng Thổ 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
635 Dây chuyền nam thuộc mạng mộc 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
636 Dây chuyền nam thuộc mạng kim 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
637 Dây chuyền inox sao Hoả 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
638 Bộ trang sức titan cây tình yêu xanh lá cây 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
639 Bộ trang sức titan cây tình yêu trắng 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
640 Bộ trang sức titan cây tình yêu tím 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
641 Bộ trang sức titan bông tuyết 1 58,000 VNĐ 165,000 VNĐ
642 Dây chuyền inox cao cấp 59 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
643 Dây chuyền inox cao cấp 57 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
644 Dây chuyền inox cao cấp 54 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
645 Bông tai inox nam 105 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
646 Bông tai inox nam 104 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
647 Bông tai inox nam 103 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
648 Bông tai inox nam 102 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
649 Bông tai inox nam 101 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
650 Bông tai inox nam 100 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
651 Bông tai inox nam 99 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
652 Bông tai inox nam 98 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
653 Bông tai inox nam 97 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
654 Bông tai inox nam 96 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
655 Bông tai inox nam 95 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
656 Bông tai inox nam 94 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
657 Bông tai inox nam 93 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
658 Bông tai inox nam 92 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
659 Bông tai inox nam 90 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
660 Vòng tay titan trắng ổ khóa chìa khóa tình yêu 125,000 VNĐ 260,000 VNĐ
661 Dây titan vàng hồng phun cát cỏ 4 lá 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
662 Dây titan vàng hồng phun cát Chanel 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
663 Dây titan vàng phun cát cỏ 4 lá 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
664 Dây titan vàng phun cát Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
665 Dây titan vàng phun cát cáo Catier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
666 Vòng tay titan TIM 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
667 Vòng tay titan QUEEN 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
668 Vòng tay titan monkey 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
669 Vòng tay titan mèo đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
670 Vòng tay titan IDO 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
671 Vòng tay titan hoa văn 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
672 Vòng tay titan hoa hồng 2 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
673 Vòng tay titan hoa hồng 1 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
674 Vòng tay titan hạt đậu 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
675 Vòng tay titan D&D phun cát hồng 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
676 Vòng tay titan con ngựa D&D 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
677 Vòng tay titan con ngựa đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
678 Vòng tay titan con ngựa 7 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
679 Vòng tay titan con ngựa 5 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
680 Vòng tay titan con ngựa 4 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
681 Vòng tay titan con ngựa 3 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
682 Vòng tay titan con ngựa 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
683 Vòng tay titan con ngựa 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
684 Vòng tay titan cỏ bốn lá 3 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
685 Vòng tay titan cỏ bốn lá 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
686 Vòng tay titan cỏ bốn lá 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
687 Vòng tay titan 3 con bướm 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
688 Dây chuyền cặp VK Ck (Chấp cánh tình yêu) 68,000 VNĐ 145,000 VNĐ
689 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
690 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Xanh Mi Nơ 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
691 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Hồng 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
692 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển đen 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
693 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Xanh ngọc 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
694 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Trắng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
695 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
696 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
697 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 3 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
698 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 2 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
699 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 1 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
700 Mặt dây titan inox 316L Ngôi Sao Rỗng đính đá 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
701 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển 3D 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
702 Mặt dây inox titan 316L Nốt Nhạc Xanh 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
703 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
704 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
705 Mặt dây inox titan 316L Đôi Cánh 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
706 Mặt dây inox titan 316L Con rùa nạm đá xanh 48,000 VNĐ 185,000 VNĐ
707 Mặt dây inox titan 316L Con Gấu 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
708 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
709 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
710 Mặt dây inox titan 316L 148 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
711 Mặt dây inox titan 316L 147 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
712 Mặt dây inox titan 316L 146 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
713 Mặt dây inox titan 316L 145 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
714 Mặt dây inox titan 316L 144 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
715 Mặt dây inox titan 316L 143 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
716 Mặt dây inox titan 316L 142 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
717 Mặt dây inox titan 316L 140 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
718 Mặt dây inox titan 316L 139 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
719 Mặt dây inox titan 316L 138 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
720 Mặt dây inox titan 316L 137 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
721 Mặt dây inox titan 316L 136 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
722 Mặt dây inox titan 316L 135 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
723 Mặt dây inox titan 316L 134 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
724 Mặt dây inox titan 316L 133 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
725 Mặt dây inox titan 316L 132 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
726 Mặt dây inox titan 316L 131 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
727 Mặt dây inox titan 316L 130 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
728 Mặt dây inox titan 316L 126 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
729 Mặt dây inox titan 316L 125 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
730 Mặt dây inox titan 316L 124 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
731 Mặt dây inox titan 316L 123 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
732 Mặt dây inox titan 316L 122 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
733 Mặt dây inox titan 316L 121 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
734 Mặt dây inox titan 316L 120 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
735 Mặt dây inox titan 316L 119 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
736 Mặt dây inox titan 316L 118 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
737 Mặt dây inox titan 316L 117 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
738 Mặt dây inox titan 316L 116 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
739 Mặt dây inox titan 316L 115 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
740 Mặt dây inox titan 316L 114 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
741 Mặt dây inox titan 316L 113 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
742 Mặt dây inox titan 316L 112 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
743 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
744 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Hồng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
745 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Đen 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
746 Mặt dây inox titan 316L Châu xanh biển 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
747 Mặt dây inox titan 316L châu trắng hồng 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
748 Mặt dây inox titan 316L châu trắng đen 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
749 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tính yêu may mắn 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
750 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tình yêu may mắn 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
751 Mặt dây chuyền inox titan 316L thiên châu cam 35,000 VNĐ 125,000 VNĐ
752 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá xanh ngọc 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
753 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
754 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đá xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
755 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đính đá đen 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
756 Mặt dây chuyền inox titan 316L 101 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
757 Mặt dây chuyền inox titan 316L 100 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
758 Mặt dây chuyền inox titan 316L 99 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
759 Mặt dây chuyền inox titan 316L 98 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
760 Mặt dây chuyền inox titan 316L 97 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
761 Mặt dây chuyền inox titan 316L 96 45,000 VNĐ 180,000 VNĐ
762 Mặt dây chuyền inox titan 316L 95 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
763 Mặt dây chuyền inox titan 94 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
764 Mặt dây chuyền inox titan 93 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
765 Mặt dây chuyền inox titan 92 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
766 Mặt dây chuyền inox titan 91 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
767 Mặt dây chuyền inox titan 90 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
768 Mặt dây chuyền inox titan Playboy 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
769 Mặt dây chuyền inox titan Gấu PANDA 38 VNĐ 90,000 VNĐ
770 Mặt dây chuyền inox titan Mèo KITTY (Phủ Kim tuyến) 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
771 Mặt dây chuyền inox titan dấu vết tiền sử đá trắng 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
772 Mặt dây chuyền inox titan DẤU VẾT TIỀN SỬ 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
773 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 6 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
774 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 5 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
775 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 4 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
776 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 3 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
777 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 2 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
778 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 1 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
779 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 8 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
780 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 7 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
781 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 6 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
782 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 5 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
783 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 4 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
784 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 3 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
785 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
786 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 1 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
787 Nhẫn titan trắng khắc theo yêu cầu lồng trong và ngoài 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
788 Nhẫn Titan Cartier 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
789 Dây chuyền titan cáo catier lá mạ vàng hồng 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
790 Nhẫn titan mạ đen cacbon 27 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
791 Nhẫn titan mạ đen cacbon 26 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
792 Nhẫn titan mạ đen cacbon 25 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
793 Nhẫn titan mạ đen cacbon 24 60,000 VNĐ 180,000 VNĐ
794 Nhẫn titan mạ đen cacbon 23 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
795 Nhẫn titan mạ đen cacbon 22 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
796 Nhẫn titan mạ đen cacbon 21 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
797 Nhẫn titan mạ đen cacbon 20 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
798 Nhẫn titan mạ đen cacbon 19 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
799 Nhẫn titan mạ đen cacbon 18 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
800 Nhẫn titan mạ đen cacbon 17 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
801 Nhẫn titan mạ đen cacbon 16 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
802 Nhẫn titan mạ đen cacbon 15 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
803 Nhẫn titan mạ đen cacbon 14 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
804 Nhẫn titan mạ đen cacbon 13 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
805 Nhẫn titan mạ đen cacbon 12 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
806 Nhẫn titan mạ đen cacbon 11 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
807 Nhẫn titan mạ đen cacbon 9 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
808 Nhẫn titan mạ đen cacbon 8 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
809 Nhẫn titan mạ đen cacbon 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
810 Nhẫn titan mạ đen cacbon 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
811 Nhẫn titan mạ đen cacbon 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
812 Nhẫn titan mạ đen cacbon 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
813 Nhẫn titan mạ đen cacbon 3 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
814 Nhẫn titan mạ đen cacbon 2 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
815 Nhẫn titan mạ đen cacbon 1 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
816 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng THỔ 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
817 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng HỎA 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
818 Dây chuyền titan mạ vàng mèo kitty 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
819 Dây chuyền titan mạ vàng cáo cartier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
820 Dây chuyền titan mạ vàng cỏ 4 lá may mắn 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
821 Dây chuyền titan mạ vàng Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
822 Nhẫn titan mạ đen cacbon vk vk khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
823 Nhẫn titan mạ đen cacbon 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
824 Dây chuyền inox nhịp tim 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
825 Dây chuyền inox nhịp tim 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
826 Nhẫn inox khắc theo yêu cầu 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
827 Nhẫn cặp inxo ngôi sao may mắn khắc theo yêu cầu (Lồng Trong) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
828 Nhẫn inox ngôi sao may mắn 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
829 Nhẫn cặp vk ck khắc theo yêu cầu 6 60,000 VNĐ 120,000 VNĐ
830 Dây chuyền titan tim 5 cánh 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
831 Dây chuyền titan thiên thần LOVE 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
832 Dây chuyền titan hoa mai 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
833 Dây chuyền titan vk ck vàng 88,000 VNĐ 160,000 VNĐ
834 Dây chuyền titan vk vk 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
835 Dây chuyền inox couple cặp đôi 15 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
836 Dây chuyền inox couple cặp đôi 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
837 Dây chuyền inox couple cặp đôi 13 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
838 Dây chuyền inox couple cặp đôi 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
839 Dây chuyền inox couple cặp đôi 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
840 Dây chuyền inox couple cặp đôi 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
841 Dây chuyền inox couple cặp đôi 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
842 Dây chuyền inox couple cặp đôi 7 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
843 Dây chuyền inox couple cặp đôi 6 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
844 Dây chuyền inox couple cặp đôi 5 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
845 Dây chuyền inox couple cặp đôi 4 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
846 Dây chuyền lưỡi lam cá tính nam 20,000 VNĐ 65,000 VNĐ
847 Dây chuyền inox nam mắc xích 2 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
848 Dây chuyền inox nam mắc xích đẹp 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
849 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
850 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
851 Nhẫn cặp inox LOVE 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
852 Nhẫn titan cặp đôi love vàng hồng 35,000 VNĐ 160,000 VNĐ
853 Trang sức bộ titan cá heo ngọc trai 85,000 VNĐ 180,000 VNĐ
854 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Xanh Lá 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
855 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Xanh Biển 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
856 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Vàng nhạt 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
857 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Trắng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
858 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Hồng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
859 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Đỏ 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
860 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Tím 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
861 Trang sức inox bộ bông tuyết 1 64,000 VNĐ 195,000 VNĐ
862 Dây mì inox trân châu 3 44,000 VNĐ 95,000 VNĐ
863 Dây mì inox trân châu 1 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
864 Dây chuyền inox nữ tim lồng nhau 16,000 VNĐ 85,000 VNĐ
865 Dây chuyền inox nữ cánh tim 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
866 Dây chuyền inox nữ cánh hoa mai 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
867 Bông tai bi inox 1 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
868 Nhẫn titan vàng hột đá CK VK 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
869 Nhẫn titan vàng hột đá 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
870 Nhẫn titan vàng hột đá 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
871 Nhẫn titan vàng hột đá 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
872 Nhẫn titan vàng hột đá 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
873 Nhẫn titan vàng hột đá 3 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
874 Nhẫn titan vàng hột đá 2 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
875 Nhẫn titan vàng hột đá khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
876 Dây chuyền inox 36 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
877 Dây chuyền inox 35 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
878 Dây chuyền inox 34 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
879 Dây chuyền inox 33 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
880 Dây chuyền inox 32 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
881 Dây chuyền titan tim ghép catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
882 Dây chuyền titan tim catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
883 Dây chuyền titan con mèo 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
884 Dây chuyền titan con mèo 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
885 Dây chuyền titan con nai 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
886 Dây chuyền titan con cáo catier 3D 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
887 Dây chuyền titan cáo catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
888 Dây chuyền titan cánh ghép 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
889 Lắc cặp inox 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
890 Lắc cặp inox 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
891 Lắc cặp inox 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
892 Lắc cặp inox 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
893 Lắc cặp inox 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
894 Lắc cặp inox 8 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
895 Lắc cặp inox 7 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
896 Lắc cặp inox 6 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
897 Lắc cặp inox 5 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
898 Lắc cặp inox 4 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
899 Lắc cặp inox 3 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
900 Lắc cặp inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
901 Lắc cặp inox 1 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
902 Lắc tay inox titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
903 Lắc tay inox titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
904 Lắc tay inox titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
905 Lắc tay inox titan "Hâu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
906 Lắc tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
907 Lắc tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
908 Lắc tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
909 Kiềng tay inox titan "hậu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
910 Kiềng tay inox titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
911 Kiềng tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
912 Kiềng tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
913 Kiềng tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
914 Dây chuyền titan con bướm 3D 45,000 VNĐ 120,000 VNĐ
915 Nhẫn inox 365 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
916 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 7 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
917 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 6 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
918 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 3 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
919 Dây chuyền titan 40 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
920 Dây chuyền titan 39 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
921 Dây chuyền titan 38 38,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
922 Dây chuyền titan 37 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
923 Dây chuyền titan 36 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
924 Dây chuyền titan 35 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
925 Dây chuyền cặp (couple) inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
926 Dây chuyền inox tên Ý 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
927 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
928 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
929 Dây chuyền inox tên VÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
930 Dây chuyền inox tên UY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
931 Dây chuyền inox tên TRUNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
932 Dây chuyền inox tên TRỌNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
933 Dây chuyền inox tên TRANG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
934 Dây chuyền inox tên TRÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
935 Dây chuyền inox tên TRÂM 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
936 Dây chuyền inox tên TOÀN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
937 Dây chuyền inox tên THÚY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
938 Dây chuyền inox tên THUẬN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
939 Dây chuyền inox tên THƯ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
940 Dây chuyền inox tên THỌ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
941 Kiềng tay titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
942 Kiềng tay titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
943 Kiềng tay titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
944 Dây chuyền titan tim ghép 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
945 Dây chuyền titan mèo 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
946 Dây chuyền titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
947 Dây chuyền titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
948 Dây chuyền titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
949 Dây chuyền titan cỏ 4 lá chấu bao hột 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
950 Dây chuyền titan chuột mickey 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
951 Dây chuyền titan bướm châu 45,000 VNĐ 140,000 VNĐ
952 Dây chuyền titan bướm 4 con 34,000 VNĐ 140,000 VNĐ
953 Dây chuyền titan 30 32,000 VNĐ 140,000 VNĐ
954 Nhẫn titan hoa hồng 3 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
955 Nhẫn titan hoa hồng 2 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
956 Nhẫn titan hoa hồng 1 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
957 Lắc tay inox 54 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
958 Lắc tay inox 53 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
959 Lắc tay inox 52 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
960 Lắc tay inox 51 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
961 Kiềng tay inox 6 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
962 Kiềng tay inox 5 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
963 Kiềng tay inox 4 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
964 Kiềng tay inox 2 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
965 Kiềng tay inox 1 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
966 Dây chuyền inox 31 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
967 Dây chuyền inox 30 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
968 Dây chuyền inox 29 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
969 Dây chuyền inox 28 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
970 Dây chuyền inox 27 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
971 Dây chuyền inox 26 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
972 Dây chuyền inox 25 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
973 Dây chuyền inox 24 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
974 Dây chuyền inox 23 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
975 Dây chuyền inox 22 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
976 Dây chuyền inox 21 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
977 Dây chuyền inox 20 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
978 Dây chuyền inox 19 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
979 Dây chuyền inox 18 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
980 Dây chuyền inox 17 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
981 Dây chuyền inox 16 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
982 Dây chuyền inox 15 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
983 Dây chuyền inox 14 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
984 Dây chuyền inox 13 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
985 Dây chuyền inox 12 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
986 Dây chuyền inox 10 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
987 Dây chuyền inox 9 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
988 Dây chuyền inox 8 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
989 Dây chuyền inox 7 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
990 Dây chuyền inox 6 20,000 VNĐ 110,000 VNĐ
991 Dây chuyền inox 4 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
992 Dây chuyền inox 3 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
993 Dây chuyền inox 2 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
994 Dây chuyền inox 1 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
995 Dây chuyền titan 29 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
996 Dây chuyền titan 28 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
997 Dây chuyền titan 27 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
998 Dây chuyền titan 26 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
999 Dây chuyền titan 25 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1000 Dây chuyền titan 24 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1001 Dây chuyền titan 22 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1002 Lắc tay inox ngọc trai hồng 20,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1003 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 2 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1004 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 16,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1005 Dây chuyền inox nữ hoa bi 16,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1006 Nhẫn cặp inox i love you đôi cánh 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1007 Khắc nhẫn theo yêu cầu! 50,000 VNĐ 150,000 VNĐ
1008 Nhẫn VK CK đính đá ở giữa 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1009 Dây chuyền titan vàng hồng ngọc trai 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1010 Bông tai inox dây mì 13 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1011 Bông tai inox dây mì 12 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1012 Bông tai inox dây mì 11 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1013 Bông tai inox dây mì 10 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1014 Bông tai inox dây mì 8 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1015 Bông tai inox dây mì 7 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1016 Bông tai inox dây mì 6 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1017 Bông tai inox dây mì 4 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1018 Bông tai inox dây mì 3 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1019 Bông tai inox dây mì 1 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1020 Bông tai inox dành cho nữ 41 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1021 Bông tai inox dành cho nữ 38 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
1022 Lắc tay inox trái châu (Sản phẩm cổ điển) 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1023 Dây mì inox tròn ngọc trai 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1024 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 17 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1025 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 16 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1026 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 15 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1027 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1028 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 36,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1029 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 12 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1030 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1031 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1032 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1033 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1034 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1035 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1036 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1037 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1038 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 1 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1039 Nhẫn cặp inox 35 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1040 Nhẫn cặp inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1041 Nhẫn cặp inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1042 Nhẫn cặp inox 32 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1043 Nhẫn cặp inox 31 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1044 Nhẫn cặp inox 30 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1045 Dây chuyền inox cặp VK CK 3 (Chồng Khình Vợ Khình) 40,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1046 Nhẫn cặp inox LOVE 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1047 Nhẫn cặp inox LOVE 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1048 Nhẫn cặp inox I lOve You 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1049 Nhẫn cặp inox I Love You 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1050 Lắc tay inox nữ tim tình yêu (love) 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1051 Lắc tay inox nữ ngôi sao 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1052 Lắc tay inox nữ hoa mai 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
1053 Lắc tay inox nữ hoa cúc 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1054 Lắc tay inox nữ hoa bi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1055 Lắc inox nữ chanel 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1056 Lắc inox nữ nẹp hột vương miện 18,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1057 Dây chuyền inox nữ cái chuông 18,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1058 Dây chuyền inox tim tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1059 Dây chuyền inox thiên thần tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1060 Dây chuyền inox bướm tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 38,000 VNĐ
1061 Lắc tay inxo cặp VK CK (Chồng khình, Vợ khình) 32,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1062 Dây chuyền inox CK VK (Chồng Khình, Vợ Khình) 30,000 VNĐ 55,000 VNĐ
1063 Nhẫn VK CK 28,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1064 kiềng titan trắng trái thơm 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1065 kiềng titan trắng 2 con mèo 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1066 kiềng titan trắng bông sen 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1067 kiềng titan trắng cá chép hoá rồng 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1068 kiềng titan trắng bông hoa 5 cánh 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1069 kiềng titan trắng bạch tuột 32,000 VNĐ 65,000 VNĐ
1070 kiềng ti tan vàng hồng 40 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1071 kiềng ti tan vàng hồng hình tiền 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1072 kiềng ti tan vàng hồng bông hoa 5 cánh 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1073 kiềng ti tan vàng hồng giọt nước 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1074 kiềng ti tan vàng hồng ngôi sao 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1075 kiềng ti tan vàng hồng thánh giá đơn giản 48,000 VNĐ 85,000 VNĐ
1076 Trang sức inox bộ chim bồ câu 32,000 VNĐ 170,000 VNĐ
1077 Trang sức inox bộ hột đá đen 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1078 Bông tai inox 35 8,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1079 Bông tai inox bông hoa 5 cánh 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1080 Bông tai inox 32 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1081 Bông tai inox m 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1082 Bông tai inox 26 16,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1083 Bông tai inox bts 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1084 Bông tai inox 22 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1085 Bông tai inox 20 36,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1086 Bông tai inox bông hoa 14,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1087 Bông tai inox hình thoi 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1088 Bông tai inox 17 24,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1089 Bông tai inox tara 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1090 Bông tai inox 15 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1091 Bông tai inox ngôi sao 14,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1092 Bông tai inox hình lá bích 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1093 Bông tai inox hột châu 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1094 Bông tai inox hình trái tim 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1095 Bông tai inox 10 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1096 Bông tai inox hột đá 09 12,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1097 Lắc cặp inox I Love You 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1098 Lắc inox cặp Angle Baby 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1099 Nhẫn titan vợ chồng 3 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1100 Nhẫn titan vợ chồng 2 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1101 Nhẫn titan vợ chồng 1 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1102 Dây chuyền titan trắng mèo may mắn 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1103 Dây chuyền titan trắng trái thơm 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1104 Dây chuyền titan trắng bông sen 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1105 Dây chuyền titan trắng bạch tuột 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1106 Dây chuyền titan trắng chim cánh cụt 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1107 Dây chuyền titan trắng con cừu 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1108 Dây chuyền titan trắng hoa mai 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1109 Dây chuyền titan trắng chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1110 Dây chuyền titan trắng vương miệng 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1111 Trang sức inox bộ ngôi sao 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1112 Trang sức inox bộ bông hoa đá vàng 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1113 Trang sức inox bộ bông hoa đá đỏ 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1114 Trang sức inox bộ bông hoa tím 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1115 Trang sức inox bộ hột đá trắng 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1116 Trang sức inox bộ hột đá sắc màu 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1117 Dây chuyền cung xử nử - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1118 Dây chuyền cung kim ngưu - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1119 Dây chuyền cung bò cạp - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1120 Dây chuyền cung nhân mã - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1121 Dây chuyền cung song ngư 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ