THÔNG TIN GIỎ HÀNG Xem giỏ hàng

Giỏ hàng:   sản phẩm

 

Cung cấp sỉ trang sức inox
Giao sỉ trang sức xi mạ gia rẻ 100%
Phân phối sỉ trang sức, trang sức inox sỉ
Cung cấp sỉ kpop
Ban si Trang Suc Inox, bán sỉ inox
Bo si trang sức inox làm tay
Bồ câu kiểng, sư tử, thổi kèn, cúc, banh, bi....
BẢNG BÁO GIÁ
Download

Đăng ký nhận báo giá qua email

QUẢNG CÁO

BẢNG GIÁ TRANG SỨC INOX - BỒ CÂU KIỂNG

Ngày cập nhật: 17/02/2019
STT Tên sản phẩm Hình sản phẩm GIÁ SỈ GIÁ LẺ MUA
Xưởng Sản Xuất Nghiêm Phát
1 Nhẫn cặp inox 38 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
2 Nhẫn cặp inox 37 19,000 VNĐ 60,000 VNĐ
3 Dây chuyền titan hột 10 ly 19* 0 VNĐ 0 VNĐ
4 Dây chuyền titan hột 10 ly 18 0 VNĐ 0 VNĐ
5 Dây chuyền titan hột 10 ly 17 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
6 Dây chuyền titan hột 10 ly 16 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
7 Dây chuyền titan hột 10 ly 15 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
8 Dây chuyền titan hột 10 ly 14 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
9 Dây chuyền titan hột 10 ly 13 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
10 Dây chuyền titan hột 10 ly 12 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
11 Dây chuyền titan hột 10 ly 11 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
12 Dây chuyền titan hột 10 ly 10 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
13 Dây chuyền titan hột 10 ly 9 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
14 Dây chuyền titan hột 10 ly 8 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
15 Dây chuyền titan hột 10 ly 7 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
16 Dây chuyền titan hột 10 ly 6 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
17 Dây chuyền titan hột 10 ly 5 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
18 Dây chuyền titan hột 10 ly 4 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
19 Dây chuyền titan hột 10 ly 3 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
20 Dây chuyền titan hột 10 ly 3 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
21 Dây chuyền titan hột 10 ly 2 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
22 Dây chuyền titan hột 10 ly 1 32,000 VNĐ 89,000 VNĐ
23 Dây chuyền titan hoa tinh yêu 36,000 VNĐ 95,000 VNĐ
24 Lắc tay BTS 9,000 VNĐ 45,000 VNĐ
25 Dây chuyền BTS vô cực Jungkook 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
26 Dây chuyền BTS vô cực jimin 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
27 Dây chuyền BTS vô cực jihope 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
28 Dây chuyên BTS thanh trụ 0 VNĐ 0 VNĐ
29 Dây chuyền LOGO BTS 2 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
30 Dây chuyên BTS 1 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
31 Nhẫn cặp 36 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
32 Nhận cặp 35 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
33 Bộ châu inox 90,000 VNĐ 180,000 VNĐ
34 Dây Chuyền TITAN cáp vàng xoắn 35,000 VNĐ 70,000 VNĐ
35 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tý 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
36 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tỵ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
37 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Tuất 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
38 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thìn 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
39 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Thân 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
40 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Sửu 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
41 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Ngọ 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
42 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi mùi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
43 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Mẹo 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
44 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Hợi 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
45 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi Dậu 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
46 Dây chuyền titan vàng hồng 12 con giáp - tuổi dần 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
47 Dây chuyền titan trắng 423 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
48 Dây chuyền titan trắng 422 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
49 Dây chuyền titan trắng 421 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
50 Dây chuyền titan trắng 420 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
51 Dây TITAN vàng 418 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
52 Dây TITAN vàng 417 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
53 Dây TITAN vàng 416 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
54 Dây TITAN vàng 415 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
55 Dây TITAN vàng 414 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
56 Dây TITAN vàng 413 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
57 Dây TITAN vàng 412 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
58 Dây TITAN vàng 411 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
59 Dây TITAN vàng 410 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
60 Dây TITAN vàng 409 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
61 Dây TITAN vàng 408 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
62 Dây TITAN vàng 407 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
63 Dây TITAN vàng 406 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
64 Dây TITAN vàng 405 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
65 Dây TITAN vàng 404 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
66 Dây TITAN vàng 402 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
67 Dây TITAN vàng 401 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
68 Dây TITAN vàng 400 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
69 Dây chuyền titan 310 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
70 Dây chuyền titan 309 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
71 Dây chuyền titan 308 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
72 Dây chuyền titan 307 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
73 Dây chuyền titan 306 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
74 Dây chuyền titan 305 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
75 Dây chuyền titan 304 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
76 Dây chuyền titan 303 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
77 Dây chuyền titan 302 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
78 Dây chuyền titan 300 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
79 Dây chuyền titan 205 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
80 Dây chuyền titan 204 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
81 Dây chuyền titan 203 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
82 Dây chuyền titan 202 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
83 Dây chuyền titan 201 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
84 Dây chuyền titan 200 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
85 Dây chuyền titan 199 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
86 Dây chuyền titan 198 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
87 Dây chuyền titan 197 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
88 Dây chuyền titan 196 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
89 Dây chuyền titan 195 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
90 Dây chuyền titan 194 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
91 Dây chuyền titan 193 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
92 Dây chuyền titan 192 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
93 Dây chuyền titan 191 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
94 Dây chuyền titan 190 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
95 Dây chuyền TITAN 77 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
96 Dây chuyền TITAN 76 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
97 Dây chuyền TITAN 75 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
98 Dây chuyền TITAN 74 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
99 Dây chuyền TITAN 73 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
100 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JIN 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
101 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình SUGA 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
102 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình RAP MONSTER 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
103 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JUNGKOOK 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
104 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình JIMIN 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
105 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình J-HOPE 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
106 BTS dây chuyền thẻ bài khắc hình V 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
107 BTS - bộ 7 thành viên 22,000 VNĐ 70,000 VNĐ
108 Thẻ bài inox 30x50 9 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
109 Thẻ bài inox 30x50 8 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
110 Thẻ bài inox 30x50 7 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
111 Thẻ bài inox 30x50 6 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
112 Thẻ bài inox 30x50 5 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
113 Thẻ bài inox 30x50 4 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
114 Thẻ bài inox 30x50 3 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
115 Thẻ bài inox 30x50 2 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
116 Thẻ bài inox 30x50 1 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
117 Lắc tay nam 19 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
118 Lắc tay nam 18 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
119 Lắc tay nam 17 29,000 VNĐ 60,000 VNĐ
120 Nhẫn kpop BTS V 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
121 Nhẫn kpop BTS Suga 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
122 Nhẫn kpop BTS Rap Monster 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
123 Nhẫn kpop BTS Jungkook 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
124 Nhẫn kpop BTS Jin 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
125 Nhẫn kpop BTS Jimin 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
126 Nhẫn kpop BTS J-hope 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
127 Lắc chân titan 17 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
128 Lắc chân titan 16 24,000 VNĐ 90,000 VNĐ
129 Lắc chân titan 15 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
130 Lắc chân titan 14 34,000 VNĐ 90,000 VNĐ
131 Lắc chân titan 13 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
132 Lắc chân titan 12 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
133 Lắc chân titan 11 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
134 Lắc chân titan 10 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
135 Lắc chân titan bông tuyết 24,000 VNĐ 90,000 VNĐ
136 Lắc chân titan tim ghép bi 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
137 Dây chuyền titan 72 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
138 Dây chuyền titan 71 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
139 Dây chuyền titan 70 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
140 Dây chuyền titan 69 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
141 Dây chuyền titan 68 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
142 Dây chuyền titan 67 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
143 Dây chuyền titan 66 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
144 Dây chuyền titan 65 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
145 Dây chuyền titan 64 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
146 Dây chuyền titan 63 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
147 Dây chuyền titan 62 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
148 Dây chuyền titan 61 16,000 VNĐ 90,000 VNĐ
149 Dây chuyền titan 60 18,000 VNĐ 90,000 VNĐ
150 Dây chuyền titan 59 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
151 Dây chuyền titan 58 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
152 Dây chuyền titan 57 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
153 Dây chuyền titan 56 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
154 Dây chuyền titan 55 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
155 Dây chuyền titan 54 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
156 Dây chuyền titan 53 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
157 Dây chuyền titan 52 36,000 VNĐ 90,000 VNĐ
158 Dây chuyền titan 51 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
159 Nhẫn 3D xoắn gắn đá 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
160 Bông tai inox 145 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
161 Bông tai inox 144 22,000 VNĐ 70,000 VNĐ
162 Bông tai inox 143 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
163 Bông tai inox 142 24,000 VNĐ 70,000 VNĐ
164 Bông tai inox 141 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
165 Bông tai inox 140 30,000 VNĐ 70,000 VNĐ
166 Bông tai inox 139 36,000 VNĐ 80,000 VNĐ
167 Bông tai inox 138 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
168 Bông tai inox 137 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
169 Bông tai inox 136 20,000 VNĐ 70,000 VNĐ
170 Bông tai inox 135 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
171 Bông tai inox 134 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
172 Bông tai inox 133 24,000 VNĐ 70,000 VNĐ
173 Bông tai inox 132 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
174 Bông tai inox 131 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
175 Bông tai inox 130 24,000 VNĐ 70,000 VNĐ
176 Bông tai inox 129 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
177 Bông tai inox 128 24,000 VNĐ 70,000 VNĐ
178 Bông tai inox 127 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
179 Bông tai inox 126 20,000 VNĐ 70,000 VNĐ
180 Bông tai inox 125 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
181 Bông tai inox 124 36,000 VNĐ 80,000 VNĐ
182 Bông tai inox 123 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
183 Bông tai inox 122 22,000 VNĐ 70,000 VNĐ
184 Bông tai inox 121 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
185 Bông tai inox 120 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
186 Bông tai inox 119 24,000 VNĐ 70,000 VNĐ
187 Bông tai inox 118 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
188 Bông tai inox 117 22,000 VNĐ 70,000 VNĐ
189 Bông tai inox 116 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
190 Bông tai inox 115 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
191 Bông tai inox 114 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
192 Bông tai inox 113 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
193 Bông tai inox 112 30,000 VNĐ 70,000 VNĐ
194 Bông tai inox 111 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
195 Bông tai inox 110 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
196 Bùa Thái Báo Bình An 0 VNĐ 0 VNĐ
197 lắc nam inox 17 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
198 lắc nam inox 16 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
199 lắc nam inox 15 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
200 lắc nam inox 14 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
201 lắc nam inox 13 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
202 lắc nam inox 12 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
203 lắc nam inox 11 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
204 lắc nam inox 10 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
205 lắc nam inox 09 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
206 lắc nam inox 08 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
207 lắc nam inox 07 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
208 lắc nam inox 06 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
209 lắc nam inox 05 48,000 VNĐ 149,000 VNĐ
210 Bật lửa điện kiêm Spinner 2 199,000 VNĐ 299,000 VNĐ
211 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 28 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
212 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 27 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
213 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 26 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
214 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 25 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
215 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 24 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
216 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 23 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
217 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 22 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
218 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 21 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
219 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 20 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
220 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 19 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
221 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 18 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
222 Lắc tay nam inox mạ vàng 24k 17 58,000 VNĐ 149,000 VNĐ
223 Vòng tay nam inox kiểu 23 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
224 Vòng tay nam inox kiểu 22 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
225 Vòng tay nam inox kiểu 21 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
226 Vòng tay nam inox kiểu 20 98,000 VNĐ 259,000 VNĐ
227 Vòng tay nam inox kiểu 19 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
228 Vòng tay nam inox kiểu 18 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
229 Vòng tay nam inox kiểu 17 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
230 Vòng tay nam inox kiểu 16 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
231 Vòng tay nam inox kiểu 15 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
232 Vòng tay nam inox kiểu 14 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
233 Vòng tay nam inox kiểu 13 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
234 Vòng tay nam inox kiểu 12 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
235 Vòng tay nam inox kiểu 11 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
236 Vòng tay nam inox kiểu 10 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
237 Vòng tay nam inox kiểu 9 98,000 VNĐ 250,000 VNĐ
238 Vòng tay nam inox kiểu 8 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
239 Vòng tay nam inox kiểu 7 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
240 Vòng tay nam inox kiểu 6 52,000 VNĐ 120,000 VNĐ
241 Vòng tay nam inox kiểu 5 48,000 VNĐ 1,200,002 VNĐ
242 Vòng tay nam inox kiểu 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
243 Vòng tay nam inox kiểu 3 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
244 Vòng tay nam inox kiểu 2 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
245 Vòng tay nam inox kiểu 1 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
246 Lắc nam inox mạ vàng 24k 15 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
247 Lắc nam inox mạ vàng 24k 14 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
248 Lắc nam inox mạ vàng 24k 13 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
249 Lắc nam inox mạ vàng 24k 12 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
250 Lắc nam inox mạ vàng 24k 11 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
251 Lắc nam inox mạ vàng 24k 10 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
252 Lắc nam inox mạ vàng 24k 9 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
253 Lắc nam inox mạ vàng 24k 8 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
254 Lắc nam inox mạ vàng 24k 7 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
255 Lắc nam inox mạ vàng 24k 6 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
256 Lắc nam inox mạ vàng 24k 5 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
257 Lắc nam inox mạ vàng 24k 4 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
258 Lắc nam inox mạ vàng 24k 3 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
259 Lắc nam inox mạ vàng 24k 2 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
260 Lắc nam inox mạ vàng 24k 1 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
261 Lắc tay inox nam 5 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
262 Lắc tay inox nam 4 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
263 Lắc tay inox nam 3 35,000 VNĐ 80,000 VNĐ
264 Bật lửa điện 3 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
265 Bật lửa điện 2 220,000 VNĐ 290,000 VNĐ
266 Bật lửa điện 1 190,000 VNĐ 290,000 VNĐ
267 Bật lửa điện kiêm Spinner 250,000 VNĐ 350,000 VNĐ
268 Vòng tay nam Tiger 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
269 Vòng tay nam sư tử 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
270 Vòng tay nam Sư Tử 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
271 Vòng tay nam sư tử 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
272 Vòng tay nam con sói 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
273 Vòng tay nam Skull 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
274 Vòng tay nam Skull 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
275 Vòng tay nam Skull 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
276 Vòng tay nam người mọi 3 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
277 Vòng tay nam mặt nạ 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
278 Vòng tay nam người mọi 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
279 Vòng tay nam nấm đấm 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
280 Vòng tay nam EYES 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
281 Vòng tay nam bò tót 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
282 Vòng tay nam Sói 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
283 Vòng tay nam Gragon 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
284 Vòng tay nam mảng xà 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
285 Vòng tay nam chim ó 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
286 Vòng tay nam chim ó 1 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
287 Vòng tay nam mèo A Cập 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
288 Vòng tay nam bò cạp 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
289 Vòng tay nam con báo 2 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
290 Vòng tay nam con báo 40,000 VNĐ 95,000 VNĐ
291 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
292 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
293 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
294 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
295 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
296 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
297 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
298 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 4 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
299 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 3 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
300 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
301 Mặt dây inox cặp đôi bát quái 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
302 Lắc tay nam 3 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
303 Lắc tay nam 2 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
304 Lắc tay nam 1 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
305 Nhẫn đôi inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
306 Nhẫn đôi inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
307 Nhẫn đôi inox 32 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
308 Nhẫn đôi inox 31 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
309 Nhẫn đôi inox 30 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
310 Nhẫn đôi inox 29 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
311 Nhẫn đôi inox 28 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
312 Nhẫn đôi inox 27 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
313 Nhẫn đôi inox 26 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
314 Nhẫn đôi inox 25 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
315 Nhẫn đôi inox 24 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
316 Nhẫn đôi inox 23 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
317 Nhẫn đôi inox 22 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
318 Nhẫn đôi inox 21 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
319 Nhẫn đôi inox 20 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
320 Nhẫn đôi inox 19 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
321 Nhẫn đôi inox 18 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
322 Nhẫn đôi inox 17 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
323 Nhẫn đôi inox 16 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
324 Nhẫn đôi inox 15 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
325 Nhẫn đôi inox 14 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
326 Nhẫn đôi inox 13 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
327 Nhẫn đôi inox 12 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
328 Nhẫn đôi inox 11 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
329 Nhẫn đôi inox 10 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
330 Nhẫn đôi inox 9 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
331 Nhẫn đôi inox 8 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
332 Nhẫn đôi inox 7 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
333 Nhẫn đôi inox 6 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
334 Nhẫn đôi inox 5 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
335 Nhẫn đôi inox 4 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
336 Nhẫn đôi inox 3 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
337 Nhẫn đôi inox 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
338 Nhẫn đôi inox 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
339 Dây hỏa tiển nam inox trơn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
340 Dây chuyền nam chữ vạn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
341 Dây chuyền cặp nhẫn lồng 40,000 VNĐ 160,000 VNĐ
342 Dây cáp inox - dây nam đẹp 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
343 Dây mì dẹp nam inox 38,000 VNĐ 140,000 VNĐ
344 Dây chữ cong 0.5 mạ vàng 18k 25,000 VNĐ 120,000 VNĐ
345 Thẻ bài sư tử 3 18,000 VNĐ 179,000 VNĐ
346 Thẻ bài sư tử 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
347 Thẻ bài sư tử 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
348 Thẻ bài skull 3 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
349 Thẻ bài skull 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
350 Thẻ bài skull 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
351 Thẻ bài người mọi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
352 Thẻ bài nấm đấm 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
353 Thẻ bài eyes 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
354 thẻ bài cow 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
355 Thẻ bài con sói 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
356 Thẻ bài con sói 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
357 Thẻ bài con rồng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
358 Thẻ bài con rắn 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
359 Thẻ bài con ó 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
360 Thẻ bài con mèo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
361 Thẻ bài con cọp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
362 Thẻ bài con báo 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
363 Thẻ bài con báo 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
364 Thẻ bài bọ cạp 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
365 Cung bạch dương | thẻ bài cung hoàng đạo nữ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
366 Dây cung hoàng đạo bảo bình 25,000 VNĐ 169,000 VNĐ
367 Lắc tay inox 71 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
368 Lắc tay inox 70 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
369 Lắc tay inox 69 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
370 Lắc tay inox 68 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
371 Lắc tay inox 67 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
372 Lắc tay inox 66 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
373 Lắc tay inox 65 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
374 Lắc tay inox 64 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
375 Lắc tay inox 63 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
376 Lắc tay inox 61 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
377 Lắc tay inox 60 32,000 VNĐ 199,000 VNĐ
378 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 26 23,000 VNĐ 175,000 VNĐ
379 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 25 16,000 VNĐ 160,000 VNĐ
380 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 24 16,000 VNĐ 160,000 VNĐ
381 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 23 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
382 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 22 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
383 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 21 25,000 VNĐ 185,000 VNĐ
384 Kiềng tay titan làm tay 18 34,000 VNĐ 190,000 VNĐ
385 Kiềng tay titan làm tay 17 25,000 VNĐ 180,000 VNĐ
386 Kiềng tay titan làm tay 16 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
387 Kiềng tay titan làm tay 15 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
388 Kiềng tay titan làm tay 14 22,000 VNĐ 95,000 VNĐ
389 Kiềng tay titan làm tay 13 22,000 VNĐ 95,000 VNĐ
390 Kiềng tay titan làm tay 12 22,000 VNĐ 95,000 VNĐ
391 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 20 25,000 VNĐ 70,000 VNĐ
392 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 19 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
393 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 18 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
394 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 17 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
395 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 16 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
396 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 15 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
397 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 14 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
398 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 13 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
399 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 12 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
400 Nhẫn làm tay chấu cao cấp 11 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
401 Lắc tay inox 18 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
402 Lắc tay inox 17 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
403 Lắc tay inox 16 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
404 Lắc tay inox 15 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
405 Lắc tay inox 14 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
406 Lắc tay inox 13 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
407 Lắc tay inox 12 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
408 Lắc tay inox 11 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
409 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 10 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
410 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 9 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
411 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 8 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
412 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 7 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
413 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 6 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
414 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 5 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
415 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 4 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
416 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 3 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
417 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 2 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
418 Nhẫn nữ làm tay chấu cao 1 23,000 VNĐ 70,000 VNĐ
419 Dây chuyền dấu chân gấu 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
420 Nhẫn làm tay cao cấp 2 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
421 Nhẫn làm tay cao cấp 1 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
422 Nhẫn nam inox rồng xanh dương 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
423 Bộ kiềng tròn titan 90,000 VNĐ 220,000 VNĐ
424 Nhẫn nam inox rồng xanh dương 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
425 Nhẫn nam inox rồng đen 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
426 Nhẫn nam inox rồng đỏ 65,000 VNĐ 180,000 VNĐ
427 Nhẫn titan mạ vàng 14 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
428 Nhẫn titan mạ vàng 13 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
429 Nhẫn titan mạ vàng 12 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
430 Nhẫn titan mạ vàng 11 (Khắc Theo yêu cầu) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
431 Dây chuyền inox cặp inox 25 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
432 Dây chuyền inox cặp inox 24 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
433 Dây chuyền inox cặp inox 23 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
434 Dây chuyền inox cặp inox 22 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
435 Dây chuyền inox cặp inox 21 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
436 Dây chuyền inox cặp inox 20 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
437 Dây chuyền inox cặp inox 19 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
438 Dây chuyền inox cặp inox 18 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
439 Dây chuyền inox cặp inox 17 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
440 Dây chuyền inox cặp inox 16 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
441 Dây chuyền titan Thánh Giá 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
442 Dây chuyền titan tan Tim Thánh giá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
443 Dây chuyền titan tan Tim 8 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
444 Dây chuyền titan tan Tim 7 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
445 Dây chuyền titan tan Tim 6 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
446 Dây chuyền titan tan Tim 5 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
447 Dây chuyền titan tan Tim 4 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
448 Dây chuyền titan tan Tim 3 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
449 Dây chuyền titan tan Tim 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
450 Dây chuyền titan tan Tim 1 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
451 Dây chuyền titan Tê Giác 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
452 Dây chuyền titan Chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
453 Dây chuyền titan cỏ 4 lá 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
454 Dây chuyền titan chó bướm 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
455 Dây chuyền titan chó Popi 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
456 Dây chuyền titan bông tuyết 13 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
457 Dây chuyền titan bông tuyết 12 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
458 Dây chuyền titan bông tuyết 11 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
459 Dây chuyền titan bông tuyết 10 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
460 Dây chuyền titan bông tuyết 9 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
461 Dây chuyền titan bông tuyết 8 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
462 Dây chuyền titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
463 Dây chuyền titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
464 Dây chuyền titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
465 Dây chuyền titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
466 Dây chuyền titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
467 Dây chuyền titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
468 Dây chuyền titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
469 Dây chuyền titan Bàn tay 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
470 Dây chuyền titan Alen 2 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
471 Dây chuyền titan ALEN 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
472 Dây chuyền titan 34 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
473 Dây chuyền titan 33 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
474 Dây chuyền titan 32 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
475 Dây chuyền titan 31 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
476 Dây chuyền titan 30 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
477 Dây chuyền nam thuộc mạng Thủy 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
478 Dây chuyền nam thuộc mạng Thổ 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
479 Dây chuyền nam thuộc mạng mộc 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
480 Dây chuyền nam thuộc mạng kim 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
481 Dây chuyền inox sao Hoả 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
482 Bộ trang sức titan cây tình yêu xanh lá cây 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
483 Bộ trang sức titan cây tình yêu trắng 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
484 Bộ trang sức titan cây tình yêu tím 84,000 VNĐ 195,000 VNĐ
485 Bộ trang sức titan bông tuyết 2 80,000 VNĐ 195,000 VNĐ
486 Bộ trang sức titan bông tuyết 1 58,000 VNĐ 165,000 VNĐ
487 Dây chuyền inox cao cấp 60 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
488 Dây chuyền inox cao cấp 59 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
489 Dây chuyền inox cao cấp 58 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
490 Dây chuyền inox cao cấp 57 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
491 Dây chuyền inox cao cấp 56 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
492 Dây chuyền inox cao cấp 55 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
493 Dây chuyền inox cao cấp 54 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
494 Dây chuyền inox cao cấp 53 22,000 VNĐ 120,000 VNĐ
495 Bộ trang sức nhẫn & kiềng đinh 115,000 VNĐ 280,000 VNĐ
496 Bông tai inox nam 106 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
497 Bông tai inox nam 105 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
498 Bông tai inox nam 104 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
499 Bông tai inox nam 103 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
500 Bông tai inox nam 102 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
501 Bông tai inox nam 101 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
502 Bông tai inox nam 100 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
503 Bông tai inox nam 99 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
504 Bông tai inox nam 98 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
505 Bông tai inox nam 97 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
506 Bông tai inox nam 96 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
507 Bông tai inox nam 95 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
508 Bông tai inox nam 94 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
509 Bông tai inox nam 93 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
510 Bông tai inox nam 92 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
511 Bông tai inox nam 90 28,000 VNĐ 60,000 VNĐ
512 Vòng tay titan vàng hồng ổ khóa chìa khóa tình yêu 155,000 VNĐ 320,000 VNĐ
513 Vòng tay titan trắng ổ khóa chìa khóa tình yêu 125,000 VNĐ 260,000 VNĐ
514 Dây titan vàng hồng phun cát cỏ 4 lá 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
515 Dây titan vàng hồng phun cát Chanel 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
516 Dây titan vàng hồng phun cát cáo Catier 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
517 Dây titan vàng hồng phun cát Bướm 3D 58,000 VNĐ 140,000 VNĐ
518 Dây titan vàng phun cát cỏ 4 lá 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
519 Dây titan vàng phun cát Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
520 Dây titan vàng phun cát cáo Catier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
521 Dây titan vàng phun cát Bướm 3D 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
522 Dây titan trắng phun cát cỏ 4 lá 38,000 VNĐ 140,000 VNĐ
523 Dây titan trắng Chanel 38,000 VNĐ 150,000 VNĐ
524 Dây titan trắng cáo Catier 38,000 VNĐ 150,000 VNĐ
525 Dây titan trắng bướm 3D 38,000 VNĐ 150,000 VNĐ
526 Vòng tay titan TIM 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
527 Vòng tay titan QUEEN 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
528 Vòng tay titan monkey 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
529 Vòng tay titan mèo đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
530 Vòng tay titan IDO 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
531 Vòng tay titan hoa văn 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
532 Vòng tay titan hoa hồng 2 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
533 Vòng tay titan hoa hồng 1 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
534 Vòng tay titan hạt đậu 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
535 Vòng tay titan D&D phun cát hồng 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
536 Vòng tay titan con ngựa D&D 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
537 Vòng tay titan con ngựa đồng tiền 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
538 Vòng tay titan con ngựa 7 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
539 Vòng tay titan con ngựa 6 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
540 Vòng tay titan con ngựa 5 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
541 Vòng tay titan con ngựa 4 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
542 Vòng tay titan con ngựa 3 80,000 VNĐ 199,000 VNĐ
543 Vòng tay titan con ngựa 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
544 Vòng tay titan con ngựa 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
545 Vòng tay titan cặp cừu 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
546 Vòng tay titan cỏ bốn lá 3 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
547 Vòng tay titan cỏ bốn lá 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
548 Vòng tay titan cỏ bốn lá 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
549 Vòng tay titan 3 con bướm 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
550 Vòng tay titan Angle 2 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
551 Vòng tay titan Angle 1 80,000 VNĐ 120,000 VNĐ
552 Dây chuyền cặp VK Ck (Chấp cánh tình yêu) 68,000 VNĐ 145,000 VNĐ
553 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
554 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Xanh Mi Nơ 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
555 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển Hồng 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
556 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển đen 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
557 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Xanh ngọc 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
558 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Trắng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
559 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
560 Mặt dây titan inox 316L Cây Quạt Đá Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
561 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 3 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
562 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 2 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
563 Mặt dây titan inox 316L Tim đính Đá cao cấp 1 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
564 Mặt dây titan inox 316L Ngôi Sao Rỗng đính đá 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
565 Mặt dây titan inox 316L Sao Biển 3D 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
566 Mặt dây inox titan 316L Nốt Nhạc Xanh 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
567 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Hồng 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
568 Mặt dây inox titan 316L Mặt Trời Đen 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
569 Mặt dây inox titan 316L Đôi Cánh 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
570 Mặt dây inox titan 316L Con rùa nạm đá xanh 48,000 VNĐ 185,000 VNĐ
571 Mặt dây inox titan 316L Con Gấu 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
572 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
573 Mặt dây inox titan 316L Chiếc Lá Ghép 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
574 Mặt dây inox titan 316L 148 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
575 Mặt dây inox titan 316L 147 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
576 Mặt dây inox titan 316L 146 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
577 Mặt dây inox titan 316L 145 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
578 Mặt dây inox titan 316L 144 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
579 Mặt dây inox titan 316L 143 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
580 Mặt dây inox titan 316L 142 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
581 Mặt dây inox titan 316L 140 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
582 Mặt dây inox titan 316L 139 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
583 Mặt dây inox titan 316L 138 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
584 Mặt dây inox titan 316L 137 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
585 Mặt dây inox titan 316L 136 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
586 Mặt dây inox titan 316L 135 32,000 VNĐ 160,000 VNĐ
587 Mặt dây inox titan 316L 134 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
588 Mặt dây inox titan 316L 133 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
589 Mặt dây inox titan 316L 132 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
590 Mặt dây inox titan 316L 131 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
591 Mặt dây inox titan 316L 130 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
592 Mặt dây inox titan 316L 126 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
593 Mặt dây inox titan 316L 125 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
594 Mặt dây inox titan 316L 124 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
595 Mặt dây inox titan 316L 123 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
596 Mặt dây inox titan 316L 122 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
597 Mặt dây inox titan 316L 121 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
598 Mặt dây inox titan 316L 120 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
599 Mặt dây inox titan 316L 119 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
600 Mặt dây inox titan 316L 118 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
601 Mặt dây inox titan 316L 117 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
602 Mặt dây inox titan 316L 116 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
603 Mặt dây inox titan 316L 115 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
604 Mặt dây inox titan 316L 114 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
605 Mặt dây inox titan 316L 113 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
606 Mặt dây inox titan 316L 112 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
607 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
608 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Hồng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
609 Mặt dây inox titan 316L Hoa Bèo Đá Đen 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
610 Mặt dây inox titan 316L Châu xanh biển 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
611 Mặt dây inox titan 316L châu trắng hồng 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
612 Mặt dây inox titan 316L châu trắng đen 16,000 VNĐ 40,000 VNĐ
613 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tính yêu may mắn 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
614 Mặt dây chuyền inox titan 316L chìa khóa tình yêu may mắn 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
615 Mặt dây chuyền inox titan 316L thiên châu cam 35,000 VNĐ 125,000 VNĐ
616 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá xanh ngọc 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
617 Mặt dây chuyền inox titan 316L hoa bèo đính đá trắng 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
618 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đá xanh ngọc 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
619 Mặt dây chuyền inox titan 316L sao biển đính đá đen 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
620 Mặt dây chuyền inox titan 316L 101 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
621 Mặt dây chuyền inox titan 316L 100 42,000 VNĐ 90,000 VNĐ
622 Mặt dây chuyền inox titan 316L 99 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
623 Mặt dây chuyền inox titan 316L 98 48,000 VNĐ 90,000 VNĐ
624 Mặt dây chuyền inox titan 316L 97 45,000 VNĐ 90,000 VNĐ
625 Mặt dây chuyền inox titan 316L 96 45,000 VNĐ 180,000 VNĐ
626 Mặt dây chuyền inox titan 316L 95 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
627 Mặt dây chuyền inox titan 94 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
628 Mặt dây chuyền inox titan 93 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
629 Mặt dây chuyền inox titan 92 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
630 Mặt dây chuyền inox titan 91 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
631 Mặt dây chuyền inox titan 90 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
632 Mặt dây chuyền inox titan Playboy 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
633 Mặt dây chuyền inox titan Gấu PANDA 38 VNĐ 90,000 VNĐ
634 Mặt dây chuyền inox titan Mèo KITTY (Phủ Kim tuyến) 30,000 VNĐ 90,000 VNĐ
635 Mặt dây chuyền inox titan dấu vết tiền sử đá trắng 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
636 Mặt dây chuyền inox titan DẤU VẾT TIỀN SỬ 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
637 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 6 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
638 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 5 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
639 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 4 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
640 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 3 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
641 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 2 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
642 Mặt dây chuyền inox titan vòng mã não màu phong thủy 1 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
643 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 8 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
644 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 7 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
645 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 6 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
646 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 5 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
647 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 4 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
648 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 3 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
649 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 2 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
650 Mặt dây chuyền inox titan đính đá cao cấp 1 38,000 VNĐ 90,000 VNĐ
651 Nhẫn titan trắng khắc theo yêu cầu lồng trong và ngoài 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
652 Nhẫn Titan Cartier 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
653 Dây chuyền titan cáo catier lá mạ vàng hồng 58,000 VNĐ 120,000 VNĐ
654 Nhẫn titan mạ đen cacbon 27 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
655 Nhẫn titan mạ đen cacbon 26 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
656 Nhẫn titan mạ đen cacbon 25 60,000 VNĐ 140,000 VNĐ
657 Nhẫn titan mạ đen cacbon 24 60,000 VNĐ 180,000 VNĐ
658 Nhẫn titan mạ đen cacbon 23 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
659 Nhẫn titan mạ đen cacbon 22 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
660 Nhẫn titan mạ đen cacbon 21 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
661 Nhẫn titan mạ đen cacbon 20 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
662 Nhẫn titan mạ đen cacbon 19 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
663 Nhẫn titan mạ đen cacbon 18 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
664 Nhẫn titan mạ đen cacbon 17 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
665 Nhẫn titan mạ đen cacbon 16 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
666 Nhẫn titan mạ đen cacbon 15 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
667 Nhẫn titan mạ đen cacbon 14 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
668 Nhẫn titan mạ đen cacbon 13 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
669 Nhẫn titan mạ đen cacbon 12 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
670 Nhẫn titan mạ đen cacbon 11 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
671 Nhẫn titan mạ đen cacbon 9 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
672 Nhẫn titan mạ đen cacbon 8 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
673 Nhẫn titan mạ đen cacbon 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
674 Nhẫn titan mạ đen cacbon 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
675 Nhẫn titan mạ đen cacbon 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
676 Nhẫn titan mạ đen cacbon 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
677 Nhẫn titan mạ đen cacbon 3 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
678 Nhẫn titan mạ đen cacbon 2 50,000 VNĐ 140,000 VNĐ
679 Nhẫn titan mạ đen cacbon 1 46,000 VNĐ 140,000 VNĐ
680 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng THỔ 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
681 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng HỎA 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
682 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng THỦY 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
683 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng MỘC 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
684 Nhẫn phong thủy nam titan mạ vàng mạng KIM 58,000 VNĐ 160,000 VNĐ
685 Dây chuyền titan mạ vàng mèo kitty 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
686 Dây chuyền titan mạ vàng cáo cartier 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
687 Dây chuyền titan mạ vàng bướm 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
688 Dây chuyền titan mạ vàng cỏ 4 lá may mắn 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
689 Dây chuyền titan mạ vàng Chanel 48,000 VNĐ 140,000 VNĐ
690 Nhẫn titan mạ đen cacbon vk vk khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
691 Nhẫn titan mạ đen cacbon 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
692 Nhẫn inox nam trơn 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
693 Nhẫn inox nam thỏ Playboy 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
694 Nhẫn inox nam PHÚC 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
695 Nhẫn inox nam P 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
696 Nhẫn inox nam kiểu 2 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
697 Nhẫn inox nam kiểu 35,000 VNĐ 90,000 VNĐ
698 Dây chuyền inox nhịp tim 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
699 Dây chuyền inox nhịp tim 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
700 Nhẫn inox khắc theo yêu cầu 25,000 VNĐ 80,000 VNĐ
701 Nhẫn cặp inxo ngôi sao may mắn khắc theo yêu cầu (Lồng Trong) 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
702 Nhẫn inox ngôi sao may mắn 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
703 Nhẫn cặp vk ck khắc theo yêu cầu 6 60,000 VNĐ 120,000 VNĐ
704 Dây chuyền titan tim 5 cánh 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
705 Dây chuyền titan thiên thần LOVE 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
706 Dây chuyền titan hoa mai 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
707 Dây chuyền titan vk ck vàng 88,000 VNĐ 160,000 VNĐ
708 Dây chuyền titan vk vk 68,000 VNĐ 140,000 VNĐ
709 Dây chuyền inox couple cặp đôi 15 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
710 Dây chuyền inox couple cặp đôi 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
711 Dây chuyền inox couple cặp đôi 13 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
712 Dây chuyền inox couple cặp đôi 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
713 Dây chuyền inox couple cặp đôi 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
714 Dây chuyền inox couple cặp đôi 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
715 Dây chuyền inox couple cặp đôi 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
716 Dây chuyền inox couple cặp đôi 8 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
717 Dây chuyền inox couple cặp đôi 7 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
718 Dây chuyền inox couple cặp đôi 6 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
719 Dây chuyền inox couple cặp đôi 5 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
720 Dây chuyền inox couple cặp đôi 4 40,000 VNĐ 130,000 VNĐ
721 Dây chuyền lưỡi lam cá tính nam 20,000 VNĐ 65,000 VNĐ
722 Dây chuyền inox nam mắc xích 2 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
723 Dây chuyền inox nam mắc xích đẹp 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
724 Dây mì inox tròn 26,000 VNĐ 95,000 VNĐ
725 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
726 Lắc tay inox nam cá tính 2 18,000 VNĐ 65,000 VNĐ
727 Nhẫn cặp inox LOVE 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
728 Nhẫn titan cặp đôi love vàng hồng 35,000 VNĐ 160,000 VNĐ
729 Trang sức bộ titan cá heo ngọc trai 85,000 VNĐ 180,000 VNĐ
730 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Xanh Lá 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
731 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Xanh Biển 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
732 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Vàng nhạt 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
733 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Trắng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
734 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Hồng 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
735 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Đỏ 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
736 Trang Sức Bộ Ngôi Sao Màu Tím 40,000 VNĐ 120,000 VNĐ
737 Trang sức inox bộ bông tuyết 1 64,000 VNĐ 195,000 VNĐ
738 Dây mì inox trân châu 3 44,000 VNĐ 95,000 VNĐ
739 Dây mì inox trân châu 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
740 Dây mì inox trân châu 1 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
741 Dây chuyền inox nữ tim lồng nhau 16,000 VNĐ 85,000 VNĐ
742 Dây chuyền inox nữ hình trụ 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
743 Dây chuyền inox nữ cánh tròn 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
744 Dây chuyền inox nữ cánh tim 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
745 Dây chuyền inox nữ cánh hoa mai 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
746 Bông tai bi inox 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
747 Bông tai bi inox 1 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
748 Nhẫn titan vàng hột đá CK VK 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
749 Nhẫn titan vàng hột đá 7 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
750 Nhẫn titan vàng hột đá 6 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
751 Nhẫn titan vàng hột đá 5 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
752 Nhẫn titan vàng hột đá 4 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
753 Nhẫn titan vàng hột đá 3 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
754 Nhẫn titan vàng hột đá 2 50,000 VNĐ 160,000 VNĐ
755 Nhẫn titan vàng hột đá khắc theo yêu cầu 70,000 VNĐ 180,000 VNĐ
756 Dây chuyền inox 36 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
757 Dây chuyền inox 35 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
758 Dây chuyền inox 34 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
759 Dây chuyền inox 33 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
760 Dây chuyền inox 32 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
761 Dây chuyền titan tim ghép catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
762 Dây chuyền titan tim catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
763 Dây chuyền titan Tim cánh tình yêu 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
764 Dây chuyền titan con mèo 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
765 Dây chuyền titan con mèo 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
766 Dây chuyền titan con nai 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
767 Dây chuyền titan con khỉ 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
768 Dây chuyền titan con cáo catier 3D 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
769 Dây chuyền titan chuột mickey 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
770 Dây chuyền titan cáo catier 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
771 Dây chuyền titan cánh ghép 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
772 Lắc cặp inox 14 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
773 Lắc cặp inox 12 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
774 Lắc cặp inox 11 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
775 Lắc cặp inox 10 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
776 Lắc cặp inox 9 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
777 Lắc cặp inox 8 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
778 Lắc cặp inox 7 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
779 Lắc cặp inox 6 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
780 Lắc cặp inox 5 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
781 Lắc cặp inox 4 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
782 Lắc cặp inox 3 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
783 Lắc cặp inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
784 Lắc cặp inox 1 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
785 Lắc tay inox titan bông tuyết 7 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
786 Lắc tay inox titan bông tuyết 6 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
787 Lắc tay inox titan bông tuyết 5 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
788 Lắc tay inox titan "Hâu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
789 Lắc tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
790 Lắc tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
791 Lắc tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
792 Kiềng tay inox titan "hậu duệ mặt trời" 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
793 Kiềng tay inox titan bông tuyết 4 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
794 Kiềng tay inox titan bông tuyết 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
795 Kiềng tay inox titan bông tuyết 2 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
796 Kiềng tay inox titan bông tuyết 1 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
797 Dây chuyền titan con bướm 3D 45,000 VNĐ 120,000 VNĐ
798 Nhẫn inox 365 25,000 VNĐ 60,000 VNĐ
799 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 7 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
800 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 6 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
801 Nhẫn titan lồng vàng phun cát 3 46,000 VNĐ 160,000 VNĐ
802 Dây chuyền titan 40 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
803 Dây chuyền titan 39 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
804 Dây chuyền titan 38 38,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
805 Dây chuyền titan 37 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
806 Dây chuyền titan 36 38,000 VNĐ 120,000 VNĐ
807 Dây chuyền titan 35 48,000 VNĐ 120,000 VNĐ
808 Dây chuyền cặp (couple) inox 3 45,000 VNĐ 80,000 VNĐ
809 Dây chuyền cặp (couple) inox 2 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
810 Dây chuyền cặp (couple) inox 1 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
811 Dây chuyền inox tên Ý 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
812 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
813 Dây chuyền inox tên VŨ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
814 Dây chuyền inox tên VÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
815 Dây chuyền inox tên UY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
816 Dây chuyền inox tên TRUNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
817 Dây chuyền inox tên TRỌNG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
818 Dây chuyền inox tên TRANG 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
819 Dây chuyền inox tên TRÂN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
820 Dây chuyền inox tên TRÂM 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
821 Dây chuyền inox tên TOÀN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
822 Dây chuyền inox tên THÚY 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
823 Dây chuyền inox tên THUẬN 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
824 Dây chuyền inox tên THƯ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
825 Dây chuyền inox tên THỌ 9,000 VNĐ 30,000 VNĐ
826 Kiềng tay titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
827 Kiềng tay titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
828 Kiềng tay titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
829 Dây chuyền titan tim ghép 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
830 Dây chuyền titan mèo 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
831 Dây chuyền titan hoa hồng 3 32,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
832 Dây chuyền titan hoa hồng 2 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
833 Dây chuyền titan hoa hồng 1 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
834 Dây chuyền titan cỏ 4 lá chấu bao hột 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
835 Dây chuyền titan chuột mickey 34,000 VNĐ 120,000 VNĐ
836 Dây chuyền titan bướm châu 45,000 VNĐ 140,000 VNĐ
837 Dây chuyền titan bướm 4 con 34,000 VNĐ 140,000 VNĐ
838 Dây chuyền titan 30 32,000 VNĐ 140,000 VNĐ
839 Nhẫn titan hoa hồng 3 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
840 Nhẫn titan hoa hồng 2 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
841 Nhẫn titan hoa hồng 1 26,000 VNĐ 75,000 VNĐ
842 Bông tai titan 3 36,000 VNĐ 85,000 VNĐ
843 Bông tai titan 2 36,000 VNĐ 85,000 VNĐ
844 Bông tai titan 1 36,000 VNĐ 8,500 VNĐ
845 Lắc tay inox dây mì ngôi sao 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
846 Lắc tay inox 54 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
847 Lắc tay inox 53 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
848 Lắc tay inox 52 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
849 Lắc tay inox 51 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
850 Lắc tay inox 50 24,000 VNĐ 120,000 VNĐ
851 Kiềng tay inox 7 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
852 Kiềng tay inox 6 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
853 Kiềng tay inox 5 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
854 Kiềng tay inox 4 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
855 Kiềng tay inox 3 36,000 VNĐ 120,000 VNĐ
856 Kiềng tay inox 2 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
857 Kiềng tay inox 1 20,000 VNĐ 90,000 VNĐ
858 Dây chuyền inox 31 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
859 Dây chuyền inox 30 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
860 Dây chuyền inox 29 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
861 Dây chuyền inox 28 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
862 Dây chuyền inox 27 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
863 Dây chuyền inox 26 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
864 Dây chuyền inox 25 15,000 VNĐ 80,000 VNĐ
865 Dây chuyền inox 24 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
866 Dây chuyền inox 23 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
867 Dây chuyền inox 22 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
868 Dây chuyền inox 21 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
869 Dây chuyền inox 20 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
870 Dây chuyền inox 19 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
871 Dây chuyền inox 18 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
872 Dây chuyền inox 17 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
873 Dây chuyền inox 16 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
874 Dây chuyền inox 15 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
875 Dây chuyền inox 14 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
876 Dây chuyền inox 13 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
877 Dây chuyền inox 12 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
878 Dây chuyền inox 11 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
879 Dây chuyền inox 10 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
880 Dây chuyền inox 9 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
881 Dây chuyền inox 8 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
882 Dây chuyền inox 7 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
883 Dây chuyền inox 6 20,000 VNĐ 110,000 VNĐ
884 Dây chuyền inox 5 20,000 VNĐ 80,000 VNĐ
885 Dây chuyền inox 4 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
886 Dây chuyền inox 3 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
887 Dây chuyền inox 2 18,000 VNĐ 80,000 VNĐ
888 Dây chuyền inox 1 18,000 VNĐ 85,000 VNĐ
889 Dây chuyền titan 29 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
890 Dây chuyền titan 28 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
891 Dây chuyền titan 27 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
892 Dây chuyền titan 26 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
893 Dây chuyền titan 25 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
894 Dây chuyền titan 24 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
895 Dây chuyền titan 23 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
896 Dây chuyền titan 22 29,000 VNĐ 120,000 VNĐ
897 Lắc tay inox ngọc trai hồng 20,000 VNĐ 95,000 VNĐ
898 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 2 18,000 VNĐ 120,000 VNĐ
899 Dây chuyền inox nữ ngọc trai 16,000 VNĐ 120,000 VNĐ
900 Dây chuyền inox nữ hoa bi 16,000 VNĐ 90,000 VNĐ
901 Dây chuyền inox nữ châu hột 18,000 VNĐ 90,000 VNĐ
902 Dây chuyền inox nữ bi 16,000 VNĐ 90,000 VNĐ
903 Nhẫn cặp inox i love you đôi cánh 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
904 Khắc nhẫn theo yêu cầu! 50,000 VNĐ 150,000 VNĐ
905 Nhẫn VK CK đính đá ở giữa 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
906 Dây chuyền titan vàng ngọc trai 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
907 Dây chuyền titan vàng hồng ngọc trai 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
908 Bông tai inox hao mai 20,000 VNĐ 70,000 VNĐ
909 Bông tai inox hoa cúc 20,000 VNĐ 70,000 VNĐ
910 Bông tai inox dây mì 14 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
911 Bông tai inox dây mì 13 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
912 Bông tai inox dây mì 12 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
913 Bông tai inox dây mì 11 26,000 VNĐ 70,000 VNĐ
914 Bông tai inox dây mì 10 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
915 Bông tai inox dây mì 8 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
916 Bông tai inox dây mì 7 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
917 Bông tai inox dây mì 6 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
918 Bông tai inox dây mì 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
919 Bông tai inox dây mì 4 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
920 Bông tai inox dây mì 3 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
921 Bông tai inox dây mì 2 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
922 Bông tai inox dây mì 1 28,000 VNĐ 70,000 VNĐ
923 Bông tai inox dành cho nữ 44 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
924 Bông tai inox dành cho nữ 43 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
925 Bông tai inox dành cho nữ 42 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
926 Bông tai inox dành cho nữ 41 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
927 Bông tai inox dành cho nữ 40 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
928 Bông tai inox dành cho nữ 39 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
929 Bông tai inox dành cho nữ 38 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
930 Bông tai inox dành cho nữ 37 14,000 VNĐ 40,000 VNĐ
931 Bông tai inox 36 8,000 VNĐ 40,000 VNĐ
932 Lắc tay inox trái châu (Sản phẩm cổ điển) 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
933 Dây mì inox tròn sao biển 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
934 Dây mì inox tròn ngọc trai 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
935 Dây mì inox tròn hoa cúc 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
936 Dây mì inox hoa mai 38,000 VNĐ 95,000 VNĐ
937 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 17 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
938 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 16 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
939 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 15 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
940 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
941 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 13 36,000 VNĐ 80,000 VNĐ
942 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 12 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
943 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 11 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
944 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 10 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
945 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 9 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
946 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 8 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
947 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 7 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
948 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 6 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
949 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 5 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
950 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 4 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
951 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 3 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
952 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 2 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
953 Lắc tay inox dây mì tròn kiểu nữ 1 30,000 VNĐ 80,000 VNĐ
954 Dây chuyền nam inox kiểu cổ điển trơn 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
955 Dây chuyền nam inox hình skull (Đầu lâu) 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
956 Dây chuyền nam inox ký hiệu nice 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
957 Dây chuyền nam inox ký hiệu đồng tiền 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
958 Dây chuyền nam inox D&G 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
959 Dây chuyền nam inox chữ "vạn" 21,000 VNĐ 90,000 VNĐ
960 Nhẫn cặp inox 35 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
961 Nhẫn cặp inox 34 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
962 Nhẫn cặp inox 33 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
963 Nhẫn cặp inox 32 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
964 Nhẫn cặp inox 31 16,000 VNĐ 80,000 VNĐ
965 Nhẫn cặp inox 30 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
966 Dây chuyền inox cặp VK CK 3 (Chồng Khình Vợ Khình) 40,000 VNĐ 140,000 VNĐ
967 Nhẫn cặp inox LOVE 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
968 Nhẫn cặp inox LOVE 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
969 Nhẫn cặp inox I lOve You 2 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
970 Nhẫn cặp inox I Love You 1 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
971 Lắc tay inox nữ tim tình yêu (love) 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
972 Lắc tay inox nữ ngôi sao 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
973 Lắc tay inox nữ hoa mai 18,000 VNĐ 130,000 VNĐ
974 Lắc tay inox nữ hoa cúc 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
975 Lắc tay inox nữ hoa bi 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
976 Lắc inox nữ chanel 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
977 Lắc inox nữ nẹp hột vương miện 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
978 Lắc inox nữ nẹp hột ốc sên 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
979 Dây chuyền inox nữ ngôi sao tòn ten 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
980 Dây chuyền inox nữ hạt ba khía 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
981 Dây chuyền inox nữ cái chuông 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
982 Dây chuyền inox tim tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
983 Dây chuyền inox thiên thần tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
984 Dây chuyền inox hoa đào tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
985 Dây chuyền inox bướm tòn ten 2 bi 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
986 Lắc tay inxo cặp VK CK (Chồng khình, Vợ khình) 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
987 Dây chuyền inox CK VK (Chồng Khình, Vợ Khình) 40,000 VNĐ 90,000 VNĐ
988 Nhẫn VK CK 28,000 VNĐ 120,000 VNĐ
989 kiềng titan trắng đôi guốc 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
990 kiềng titan trắng đôi cánh 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
991 kiềng titan trắng xương cá mập 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
992 kiềng titan trắng trái thơm 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
993 kiềng titan trắng 2 con mèo 32,000 VNĐ 80,000 VNĐ
994 kiềng titan trắng bông sen 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
995 kiềng titan trắng cá chép hoá rồng 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
996 kiềng titan trắng bông hoa 5 cánh 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
997 kiềng titan trắng thuỷ thủ mặt trăng 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
998 kiềng titan trắng bạch tuột 32,000 VNĐ 70,000 VNĐ
999 kiềng ti tan vàng hồng 40 58,000 VNĐ 12,000 VNĐ
1000 kiềng ti tan vàng hồng hình tiền 58,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1001 kiềng ti tan vàng hồng bông hoa 5 cánh 58,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1002 kiềng ti tan vàng hồng giọt nước 58,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1003 kiềng ti tan vàng hồng ngôi sao 58,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1004 kiềng ti tan vàng hồng thánh giá đơn giản 58,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1005 Trang sức inox bộ chim bồ câu 32,000 VNĐ 170,000 VNĐ
1006 Trang sức inox bộ bông tuyết 32,000 VNĐ 170,000 VNĐ
1007 Trang sức inox bộ cánh thiên thần 32,000 VNĐ 170,000 VNĐ
1008 Trang sức inox bộ hột đá đen 28,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1009 Trang sức inox bộ hột đá xanh lá 32,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1010 Trang sức inox bộ hột đá hồng phấn 32,000 VNĐ 140,000 VNĐ
1011 Trang sức inox bộ hình con bướm 32,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1012 Bông tai inox 35 8,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1013 Bông tai inox hột đá xanh lá 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1014 Bông tai inox bông hoa 5 cánh 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1015 Bông tai inox 32 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1016 Bông tai inox 31 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1017 Bông tai inox snsd 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1018 Bông tai inox m 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1019 Bông tai inox got7 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1020 Bông tai inox ngoi sao 27 8,000 VNĐ 30,000 VNĐ
1021 Bông tai inox 26 16,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1022 Bông tai inox bts 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1023 Bông tai inox trái tim 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1024 Bông tai inox 22 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1025 Bông tai inox 21 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1026 Bông tai inox 20 36,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1027 Bông tai inox bông hoa 14,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1028 Bông tai inox hình thoi 14,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1029 Bông tai inox 17 24,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1030 Bông tai inox tara 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1031 Bông tai inox 15 8,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1032 Bông tai inox ngôi sao 14,000 VNĐ 45,000 VNĐ
1033 Bông tai inox hình lá bích 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1034 Bông tai inox hột châu 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1035 Bông tai inox hình trái tim 14,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1036 Bông tai inox 10 20,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1037 Bông tai inox hột đá 09 12,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1038 Bông tai inox hình tròn đá trắng 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1039 Bông tai inox hình thoi 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1040 Bông tai inox chanel 06 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1041 Bông tai inox hột đá tròn 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1042 Bông tai inox cỏ bốn lá 18,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1043 Bông tai inox trái táo 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1044 Bông tai inox hột đá tím 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1045 Bông tai inox hột đá cam 16,000 VNĐ 60,000 VNĐ
1046 Lắc cặp inox I Love You 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1047 Lắc inox cặp Angle Baby 40,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1048 Nhẫn titan vợ chồng 3 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1049 Nhẫn titan vợ chồng 2 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1050 Nhẫn titan vợ chồng 1 80,000 VNĐ 180,000 VNĐ
1051 Dây chuyền titan trắng mèo may mắn 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1052 Dây chuyền titan trắng cây kem 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1053 Dây chuyền titan trắng trái thơm 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1054 Dây chuyền titan trắng bông sen 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1055 Dây chuyền titan trắng bạch tuột 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1056 Dây chuyền titan trắng chim cánh cụt 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1057 Dây chuyền titan trắng con cừu 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1058 Dây chuyền titan trắng hoa mai 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1059 Dây chuyền titan trắng chanel 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1060 Dây chuyền titan trắng vương miệng 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1061 Trang sức inox bộ ngôi sao 25,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1062 Trang sức inox bộ bông hoa đá vàng 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1063 Trang sức inox bộ bông hoa đá đỏ 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1064 Trang sức inox bộ bông hoa tím 28,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1065 Trang sức inox bộ hột đá trắng 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1066 Trang sức inox bộ hột đá sắc màu 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1067 Trang sức inox bộ hột đá xanh lá 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1068 Trang sức bộ hột đá xanh dương lợt 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1069 Trang sức inox bộ hột đá đen 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1070 Trang sức inox bộ hột đá vàng 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1071 Trang sức inox bộ hột đá hồng phấn 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1072 Trang sức inox hột đá tím 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1073 Trang sức inox bộ 1 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1074 Trang sức inox bộ 1 32,000 VNĐ 95,000 VNĐ
1075 Dây chuyền cung xử nử - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1076 Dây chuyền cung kim ngưu - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1077 Dây chuyền cung bò cạp - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1078 Dây chuyền cung nhân mã - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1079 Dây chuyền cung song ngư 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1080 Dây chuyền cung thiên bình - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1081 Dây chuyền cung sư tử - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1082 Dây chuyền cung song tử - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1083 Dây chuyền cung ma kết - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1084 Dây chuyền cung cự giải - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1085 Dây chuyền cung bạch dương - THẺ BÀI INOX 25,000 VNĐ 75,000 VNĐ
1086 Dây chuyền inox nữ con bướm hột đá trắng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1087 Dây chuyền inox nữ bông hoa hột đá đỏ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1088 Dây chuyền inox ngôi sao hột đá xanh 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1089 Dây inox nữ con bướm hột đá đỏ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1090 Dây inox nữ con voi hột đá cam lợt 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1091 Dây inox nữ con voi hột đá vàng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1092 Dây chuyền inox nữ hột đá đen 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1093 Dây chuyền inox nữ hột đá xanh đậm 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1094 Dây chuyền inox nữ hột đá đỏ 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1095 Dây chuyền inox nữ hột đá vàng cam 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1096 Dây chuyền inox nữ hột đá trắng 16,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1097 Dây chuyền inox giọt nước hột cam 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1098 Dây chuyền inox giọt nước hột đen 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1099 Dây chuyền inox giọt nước trắng 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1100 Dây inox chanel 5 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1101 Dây inox chanel 4 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1102 Dây inox chanel 3 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1103 Dây inox chanel 2 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1104 Dây inox chanel 1 18,000 VNĐ 70,000 VNĐ
1105 Nhẫn cặp inox I Love You 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1106 Nhẫn cặp inox hột đá Love 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1107 Nhẫn cặp inox Angle Baby 28,000 VNĐ 80,000 VNĐ
1108 Kiềng tay titan hoa 3D (Hoa Hồng) 32,000 VNĐ 120,000 VNĐ
1109 Dây chuyền titan trắng trái tim 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1110 Dây chuyền titan trắng phù thuỷ 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1111 Dây chuyền titan trắng ngôi sao may mắn 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1112 Dây chuyền titan trắng hoa hồng 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1113 Dây chuyền titan trắng ngôi sao 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1114 Dây chuyền titan trắng mèo 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1115 Dây chuyền titan trắng lá rêu bông 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1116 Dây chuyền titan trắng hoa 7 cánh 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1117 Dây chuyền titan trắng con cáo 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1118 Dây chuyền titan chiếc Guốc 29,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1119 Trang sức inox đồ bộ 19 28,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1120 Trang sức inox đồ bộ 18 28,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1121 Trang sức inox đồ bộ 17 28,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1122 Trang sức inox đồ bộ 16 32,000 VNĐ 90,000 VNĐ
1123 Trang sức inox đồ bộ 15 28,000 VNĐ 90,000 VNĐ